SLU blir partner i Treesearch

Presbild_TreeSearch_förslag_V3_MS190121

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är nu partner i Treesearch, som är en plattform för forskning om nya material och specialkemikalier från skogsråvara med syftet att främja samverkan mellan akademi, industri och forskningsinstitut.

– SLU är Sveriges största aktör inom skoglig forskning och vi är ledande inom området skogsbruk och vidareförädling av skogsråvara. Därför är det naturligt att vi ska vara med i denna stora satsning inom skogsmaterialforskning, säger Göran Ståhl, dekan för SLU:s fakultet för skogsvetenskap.

Treesearch är Sveriges hittills största satsning på grundforskning och kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom nya material från skogen. Tillsammans med akademi, industri, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och staten skapar Treesearch en världsledande, öppen forskningsmiljö som lägger grunden för nya innovationer från skogen.

Treesearch stödjer forskning och kompetensutveckling genom att bland annat satsa på samverkan mellan akademi och industri, göra avancerad forskningsinfrastruktur tillgänglig och bedriva utbildning på forskarnivå.

Forskningen inom Treesearch är indelad i fyra temaområden: Ved och vedkomponenter – struktur och modifiering; Bioraffinaderi för material; Formningsmetoder för nya material; Nya material – materialdesign och egenskaper. SLU är verksamt inom alla dessa områden.

– SLU är en viktig länk mellan skoglig och skogsindustriell forskning och utveckling. Med SLU:s medverkan breddas kunskapsbasen i Treesearch, särskilt kring de tidiga leden i värdekedjan, säger Daniel Söderberg, föreståndare i Treesearch.

SLU:s forskning omfattar hela värdekedjan från jord- och skogsbrukets primärproduktion till framtagandet av nya, biobaserade material och bränslen. År 2017 startade SLU initiativet Biobaserade material och bränslen för att samordna och stärka forskningen inom området och för att SLU ska bli en självklar samarbetspartner.

SLU:s forskning kring biobaserade material och bränslen spänner över alla fakulteter. Initiativets arbete drivs av en ledningsgrupp som består av forskningsledare från de fyra fakulteterna. Mats Sandgren från institutionen för molekylära vetenskaper leder ledningsgruppen och Kristine Koch vid samma institution är programsekreterare.

©Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se