Skogforsk testar fullstor skogsmaskin med gummiband

20160216_113301
Under det närmaste året kommer Skogforsk att testa en skogsmaskin som ska drivas med specialband tillverkade av gummi, avsedda för tunga maskiner.

Avsikten är att den nya typen av skogsmaskin ska minska markskadorna och ge snabbare skotning.

Följsamma gummiband förbättrar också körkomforten vilket minskar risken att förarna skadas av helkroppsvibrationer. Om projektet lyckas kan den nya maskintypen bli ett bra komplement till traditionella hjulmaskiner.

– Hjul och stålband är en effektiv lösning för att ta sig fram i skogen men den ger ibland upphov till markskador, speciellt på blöta och mjuka marker. Vi har därför fört samman tillverkare av bandmaskiner med tillverkare av skogsmaskiner för att bygga en maskin som kan köra ut fulla virkeslass ur skogen på ett mer skonsamt sätt, säger Tommy Blom, Konstholmen AB, som är initiativtagare och leder projektet.

Även om projektet i första hand syftar till att minska problemet med körskador på blöta och mjuka skogsmarker så finns det också pengar att spara.

– Vi har anledning att tro att gummibandsmaskiner kan köra betydligt snabbare på skogsmark än hjulmaskiner, vilket därmed också skulle sänka kostnaderna för att transportera ut virket ur skogen, säger Björn Löfgren, forskare på Skogforsk.