Skanska uppgraderar vattendammar i Trondheim

Skanska har tecknat avtal med Statkraft Energi om renovering och uppgradering av fyra vattenkraftsdammar och en sluss i Surnadal och Rindal, Norge. Kontraktet är värt cirka 485 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för tredje kvartalet 2020. 

Dammarna utgör reservoarer för Gråsjø och Trollheims vattenkraftverk i Surnadals och Rindals kommuner i Norge. Dammarna i Gråsjø är vattenreservoarer för kraftverket med samma namn medan dammen i Follsjø förser Trollheims kraftverk med vatten. Dammarna är i behov av renovering och uppgradering för att nå modern standard. 

Byggnadsarbetena beräknas starta under första kvartalet 2021 och vara färdigt 1 september 2025. Båda kraftverken ägs och drivs av Statkraft Energi.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se