Säkrare byggarbetsplatser med digitala verktyg

Digitala verktyg hjälper byggföretagen att säkra arbetsmiljön under coronapandemin. Med dessa verktyg underlättas bland annat arbetet med att identifiera risker, minska behovet av närkontakter och följa upp att rutiner och regler efterlevs. Foto: Infobrics.

Samhället påverkas fortfarande i hög grad av coronapandemins framfart och byggbranschen är inget undantag. På en byggarbetsplats, där ett stort antal personer ska visas samtidigt på ett säkert sätt, krävs tydliga riktlinjer och åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Numera finns digitala tjänster som underlättar bland annat arbetet med att identifiera risker, minska behovet av närkontakter och följa upp att regler efterlevs.

Ett av de företagen som levererar digitala tjänser till byggbranschen är Infobric som ser en ökad efterfrågan på sina tjänster  för att identifiera och åtgärda risker på arbetsplatsen kopplad till pandemin.

– Förutom proaktiva åtgärder möjliggör våra tjänster att få en helhetsöverblick över projektet och enkelt göra reaktiva analyser som exempelvis att följa upp att projektet följer gällande rutiner, hur många personer som varit på plats i snitt per dag och – vid eventuell bekräftad covid-smitta – kunna följa upp vilka personer som var på plats samma dag, säger Dan Friberg, vd för Infobric Group.

Användingen av Infobricks arbetsmiljöverktyg har under pandemin utökats till att användas för säkerhetsronder med fokus på att identifiera och åtgärda risker kopplade till smittspridning. Bland användarna finns byggföretaget Skanska som använder appen för att Coronasäkra företagets olika byggarbetsplatser.

Med appen kan de olika projekten genomföra riktade ”coronaronder” som hjälper till att säkra arbetsplatsen. Vid dessa ronder kontrolleras ett antal punkter, som bland annat att det finns möjlighet att hålla god handhygien, att möten hålls utomhus i möjligaste mån, med mera.

Tjänsten möjliggör standardiserade och uppdaterade rutiner. Om en ändring görs centralt slår det direkt igenom vid nästa skyddsront på alla arbetsplatser. I appen finns även möjlighet att skicka meddelande till alla medarbetare i projektet med nya rutiner och restrektioner.

– Appen påminner när det är dags, på så vis glöms det inte bort. Det är redan mycket som ska kontrolleras ute på byggena och det här har lagt sig som ett extra lager ovanpå allt annat. Och visst, man skulle kunna kryssa i rutor på ett papper, men då tappar vi överblicken för mig som jobbar mot 40-50 projekt och vill se hur det funkar i hela regionen, säger Måns Waltersson, hälsa- och säkerhetschef på Skanska.

Det kan vara en utmaning att hålla avstånd då ett stort antal personer ska passera in på byggarbetsplatsen för registrera sin närvaro, inte sällan under samma tidsfönster. Appen har en funktion för digital inskrivning vilket innebär att alla medarbetare kan skriva in sig digitalt innen de kommer till arbetsplatsen. Platsledningen kan enkelt säkerställa att alla angivit korrekt information och ge acces till arbetsplatsen på distans.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se

– Förutom proaktiva åtgärder möjliggör våra tjänster att få en helhetsöverblick över projektet och enkelt göra reaktiva analyser som exempelvis att följa upp att projektet följer gällande rutiner, säger Dan Friberg, vd för Infobric Group. Foto: Infobric.