Säkerhet prioriteras i skogen

Det finns en stark medvetenhet om behovet av en säker och hälsosam arbetsmiljö inom skog- och grönytebranschen. Det visar resultaten i Nordic Outdoor Industry Report 2024, som undersöker användares och inköpares erfarenheter och upplevelser.

Det finns en stark medvetenhet om behovet av en säker och hälsosam arbetsmiljö inom skog- och grönytesektorn. Det visar resultaten i en rapport som motorsågs- och maskintillverkaren Stihl tagit fram tillsammans med undersökningsföretaget Novus. Rapporten undersöker användares- och inköpares erfarenheter och upplevelser. Trots att 96 procent säger sig vara medvetna om behovet av korrekt skyddsutrustning, uppger nästan en tredjedel att de inte alltid använder nödvändig skyddsutrustning i arbetet.

Enligt rapporten uppger 95 procent att de har tillgång till skyddsutrustning, och att ännu fler är medvetna om behovet av att använda korrekt skyddsutrustning vid användning av maskinerna och verktygen. Samtidigt uppger över 30 procent att de alltid använder nödvändig skyddsutrustning och 22 procent säger sig ha ådragit sig skador i samband med olyckor med maskiner.

”Vikten av att vara mån om en säker arbetsplats tycks vara i linje med hur de svarande ser på hälsa och ergonomi”.

– Resultaten av undersökningen tyder på att både kunskapen och tillgången är hög vad gäller skyddsutrustning, men att det fortfarande finns arbete att göra för att säkerställa att alla har tillgång och använder den utrustning som krävs för säkert arbete, säger Kjell Svensson, vd på Stihl i Norden.

Vikten av att vara mån om en säker arbetsplats tycks vara i linje med hur de svarande ser på hälsa och ergonomi. Även upplevelserna av ljudnivåer och avgaser har undersökts i rapporten, där en dryg fjärdedel rapporterar om höga ljudnivåer från bensindivna maskiner. Samtidigt uppger mer än hälften av de svarande att de ogillar att störe omgivningen med högt buller när de arbetar, medan 87 procent uppskattar dessutom att slippa andas in avgaser under ett arbetspass. Dessutom säger 20 procent som använder batteridrivna maskiner att de upplever en märkbar förbättring av sömnkvaliteten.

Här kan du läsa fler nyheter inom skogsbranschen

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se