Så påverkar klimatförändringarna jordens skogar

En unik studie visar hur jordens skogar kommer att påverkas av klimatförändringar. Skogarna i Kanada, Ryssland och tropiska Afrika kommer leva farligt, enligt studien. Foto: Per Eriksson

För första gången har forskarna lyckats göra en heltäckande riskanalys av hur jordens skogar kommer påverkas av framtida klimatförändringar.

Enligt studien kommer sydboreala skogar på norra halvklotet, samt vissa skogar i Afrika och Amazonas vara extra sårbara fram till år 2100.

Stigande temperaturer kommer också resultera i torka, bränder och insektsangrepp. I den nya studien som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science har ett internationellt forskarlag för första gången analyserat alla dessa riskfaktorer och sammanställt kartor med ”hotspots”, det vill säga områden som kommer att vara extra utsatta de kommande 80 åren.

– Skogar i det sydboreala bältet på norra halvklotet, till exempel Kanada och stora delar av Ryssland, kommer att leva farligt. Men även skogar i tropiska Afrika och delar av Amazonas, säger Thomas Pugh, naturgeografiforskare vid Lunds universitet.

Det internationella forskarlaget har lagt ett intrikat pussel genom att studera en mängd tidigare insamlad data. Genom att sammanställa information från olika källor som artiklar, satellitbilder och klimat- och vegetationsmodeller lyckades de göra kartläggningen av skogarnas framtida klimatrisker. Att skogar i Nordamerika, Ryssland och delar av Afrika är utsatta framgick tydligt. I andra delar av världen är den framtida utsattheten mer oklar tack vare man använder olika tillvägagångssätt för att bedöma klimatrisker vilket ger olika svar.

– Men klart är att världens skogar i allt högre grad kommer att få uppleva ett klimat som de inte är vana vid. Något som kan leda till stora förluster av träd genom exempelvis brand och torka, säger Thomas Pugh.

Forskarna räknar med att de flesta skogarna kommer anpassa sig till klimatförändringarna. Däremot finns det ingen garanti att de framtida skogarna kommer att lagra lika mycket koldioxid eller innehålla samma nivåer av biologisk mångfald som idag.

– Skogarna kommer inte att rädda oss från klimatförändringarna. Det är upp till oss att få ner koldioxidutsläppen. Men det är viktigt att vi fortsätter forska på hur framtidens skogar, och i förlängningen vi människor, kommer att påverkas av ett förändrat klimat, säger Thomas Pugh, avslutningsvis.