Så kan vägbyggena bli säkrare

Peab vill se bättre förutsättningar att skydda sina vägarbetare och har därför en egen stödjande TA-organisation som hjälper till vid TA-frågor. Foto: Peab, pressbild

För att Peabs personal som arbetar vid vägen ska få en så säker arbetsplats som möjligt är det viktigt att man har stöd från trafikanordningar (TA).

TA ska ge stöd åt organisationen med att omsätta kraven från anbudsskedet till produktionen så att man uppfyller kraven i kontraktet men även följer lagar och regler.

Inom Peab har man därför en egen stödjande TA-organisation vid val av utförande av TA, men även som hjälp med att utbilda Peabs personal i TA-frågor. Den startades 2018 och består av specialister inom området Arbete på väg. Deras främsta uppgifter är att ge stöd åt Peabs avdelningar inom asfalt och anläggning i planering av trafik- och skyddsanordningar, utföra egenkontroller samt hålla i Arbete på väg relaterade utbildningar.

För att Peabs skyltning ska bli rätt utförd genomför TA gruppen egenkontroller av utförandet av trafik- och skyddsanordningar ute på många arbetsplatser runt om i landet.

Peab anser att för att  få till ett förändringsarbete måste man jobba tillsammans, det vill säga alla företagen i branschen, med de som är ute och gör kontroller samt de som skriver regelverken.

– Det kan finnas skillnader i lagkrav och kontraktskrav, och vissa gånger är kraven som beställaren anger orimliga sett till både säkerhet och utförande. Vägarna ser inte alltid ut som exemplen i regelverken och i planeringsskedet har beställaren kanske inte varit ute och på plats och kontrollerat förutsättningarna i tillräcklig omfattning, säger Anncatrin Elversson, TA chef, Peab Asfalt och Peab Anläggning.

Ett stort problem på de högtrafikerade vägarna är att entreprenörerna inte får plats med tillräckliga varnings- och skyddsfordon eller har möjlighet att leda om trafiken i den utsträckning som behövs med hänsyn till säkerheten. På många vägar som idag har körfält och vägren, bygger man nu om vägrenen till ett extra körfält eller busskörfält och man monterar upp räcken och vajer. Det kan försvåra framtida vägunderhåll

– Vi önskar att när man nu bygger om vägen, även borde tala om på vilket sätt man har tänkt sig att framtida underhåll ska kunna utföras av de som jobbar på vägen men även planera så att man skall kunna göra det säkert. Det kan till exempel färdiga TA-lösningar och omledningsalternativ vid beläggningsarbeten säger Anncatrin Elversson, avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se