Så kan EU-trailers bli säkrare på vintervägar

Stockholm, Sweden – March, 16, 2016: trucks on a parking in Stockholm, Sweden

Transportstyrelsen har på regeringens uppdrag analyserat olyckor med korta dragbilar med påhängsvagn, så kallade EU-trailers, för att föreslå åtgärder för att höja säkerheten för dessa fordon. I dag överlämnades rapporten till regeringen.

Olycksriskerna för lastbilar registrerade i utlandet är högre än för svenskregistrerade dragbilar och lastbilar, om man ser till uppgifter från Sveriges kommuner och räddningstjänster.

För polisrapporterade olyckor med personskador är däremot olycksrisken något högre för andra svenskregistrerade lastbilskombinationer än för svenska kombinationer med dragbil med tillkopplad påhängsvagn eller utländska lastbilar.

– En faktor som skulle kunna förklara varför just utländska ekipage är överrepresenterade i lindrigare olyckor är förarnas kunskap och erfarenhet av att köra dessa fordon på vintervägar. Förare som har lång erfarenhet att framföra dessa ekipage på vintervägar kan sannolikt bättre förutse riskfyllda situationer och därmed anpassa körningen vid behov, säger Omar Bagdadi, utredare på Transportstyrelsen.

Vintertid när vägarna ofta är hala har lastbilarnas friktion mot vägbanan en avgörande betydelse, speciellt den drivande axeln på lastbilen. Det är därför viktigt att, utöver att ha bra däck, också se till så att fordonen har tillräckligt med tryck på drivande axel.

Vad ett tillräckligt drivaxeltryck är beror på, fordonskombinationens faktiska vikter. Ju högre den sammanlagda bruttovikten är desto högre drivaxeltryck behöver lastbilen ha.

– När en alltför stor del av lastvikten hamnar på släpvagnen så får lastbilen svårt att bibehålla greppet mot vägbanan och risken att hamna i en kritisk situation som kan leda till en olycka ökar. Det gäller då i synnerhet kombinationer med lastbilar med två axlar, säger Omar Bagdadi, utredare på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen föreslår att det införs krav för 2-axliga tunga lastbilar, med en drivande axel, och med en eller flera tillkopplade släpvagnar:

  • minst 25 procent av den sammanlagda bruttovikten belastar den drivande axeln, eller
  • släpvagnarnas sammanlagda bruttovikt ska inte överskrida lastbilens bruttovikt med en faktor som är högre än 1,5 gånger.

Kravet föreslås gälla perioden 1 december–31 mars.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se