Riskkarta för granbarkborre i telefonen

img_0205-700x394

Skogsägarföreningen Mellanskog har utvecklat en app för föreningens medlemmar. I appen visas bland annat kartor över fastigheten där man kan se trädhöjd, markfuktighet och nu även visualisering av risk för granbarkborreangrepp.

Kartskiktet Barkborrerisk visualiserar var risken för eventuella angrepp är som störst. Den är skapad av skogsanalysföretaget Foran med data från hösten 2019.

Riskkarta för granbarkborre visar sannolika punkter över var angrepp av granbarkborrar kan ske. Kartan är graderad från grönt till rött, där rött visar på högsta sannolikhet. Analysen bakom kartan bygger på datakällor som Lantmäteriets Nationella Höjdmodell (NH), Skogsstyrelsens skogliga grunddata, SLU Skogskarta samt Forans egna satellitanalyser.

Tidigare projekt från Foran har analyserat och utvärderat datakällor samt framtagna kartor med gott resultat, vilket gör att Foran har kunnat använda samma datakällor och inställningar för den här kartan. Kartans modell är framtagen enligt HSI-modellen (Habitat Suitability Index), vilket skapar en viktad poäng mellan noll och ett, över ett geografiskt område för hur lämpligt det passar som habitat för en viss art. I det här fallet har parametrar anpassade för granbarkborre tagits fram, och används ner på varje enskild 12,5m x 12,5m pixel i kartan. Det här gör att kartan pekar på var det teoretiskt är risk för angrepp, och inte var det redan har skett angrepp, för att kunna arbeta proaktivt.

Detta är samma kartlager som Mellanskogs fältpersonal använder för att ge rådgivning vid skötsel av medlemmarnas fastighet.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se