Rekordhöga priser på skogsfastigheter

_W5A2761

Fastighetsmäklaren LRF Konsult har summerat 2018 års försäljningar av skogsfastigheter. Statistiken visar att priset på skogsmark har fortsatt att stiga till rekordnivåer i södra och mellersta Sverige medan skogsmark i delar av norra Sverige sjunkit i pris.

LRF Konsults statistik visar att riksgenomsnittet stigit till 435 kr/m³sk (skogskubikmeter). Det motsvarar en uppgång med 2,9 procent. Det är det högsta uppmätta genomsnittspriset sedan LRF Konsult startade sammanställa statistik 1995.

Jämfört med den prisstegring som skedde 2017 har genomsnittspriset för norra Sverige sjunkit 3,4 procent. I Jämtland och Västernorrland har priset sjunkit 2,6 procent till 289 kr/m³sk. I Norrbottens- och Västerbottens kustland har genomsnittspriset sjunkit 9,7 procent till 299 kr/m³sk medan priset stigit 5,3 procent till 203 kr/m³sk i norra Norrlands inland.

– Redan vid halvårsskiftet såg vi att prisbilden var nedåtgående i norra Sverige. Men trots ett stort intresse och en uppgång sedan halvårsskiftet summeras ändå genomsnittspriset i norra Sverige till något lägre nivåer jämfört med 2017. Utbudet av skogsfastigheter i norra Sverige har varit högre under hösten jämfört med tidigare år. Det är en trolig orsak till att prisbilden inte riktigt nådde över 2017 års nivå, på en annars stark marknad med optimistiska intressenter, säger Markus Helin, Chefsmäklare på LRF Konsult.

I mellersta Sverige har priset för skogsmark sammantaget stigit 6,1 procent. Delar man upp mellersta Sverige ytterligare visar LRF Konsults statistik att uppgången i Södermanland och Stockholms län är 8,4 procent till 627 kr/m³sk. I Uppsala, Västmanland och Örebro är uppgången 1,9 procent vilket ger 480 kr/m³sk och i Dalarna och Gävleborg 4,6 procent till 402 kr/m³sk.

– I mellersta Sveriges delområde som omfattas av Värmland och nordvästra delen av Västra Götaland har vi sett den största procentuella uppgången i hela Sverige, säger Markus Helin. Med en uppgång om 11,6 procent till 437 kr/m³sk. Det innebär att den kraftiga prisnedgången som skedde 2017 nu är helt utraderad.

I södra Sverige är marknaden beredd att betala mest för skogsmark och precis som i övriga Sverige har intresset varit fortsatt starkt för att investera i skog. Genomsnittspriset har stigit 3,9 procent. Det är framförallt Östergötland och stora delar av Västra Götaland som står för uppgången i Södra Sverige. Här har priset på skogsmark stigit 7,9 procent, till 659 kr/m³sk. I Jönköping, Kalmar och Kronoberg är prisbilden i det närmast oförändrad med en uppgång på 0,5 procent till 634 kr/m³sk. Det högsta genomsnittspriset i Sverige återfinns i Skåne, Blekinge och Halland med en uppgång med 4,6 procent ger ett genomsnittspris om 664 kr/m³sk.

Den som följer med i media har inte undgått signaler om att konjunkturtoppen kan vara nådd för den här gången. Trots detta spår LRF Konsults att intresset för skog kommer vara fortsatt stort under 2019 och att marknaden för skogsfastigheter kommer vara stabil. Ränteläget kommer vara fortsatt lågt, om än Riksbanken har höjt reporäntan samt signalerar fortsatta höjningar i lugn takt. Skogsägaren är generellt lågt belånad, efterfrågan är stor och skogsägaren får fortfarande bra betalt för sin råvara. Bromsar konjunkturen in kraftigt under året med lägre priser på skogsråvara som följd och ett lägre intresse för investering i skog, kan prisbilden för skogsfastigheter påverkas.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se