Pushvarning i Smartdok

Cirka 480 000 arbetstimmar registreras i Smartdok varje dygn och ibland redigeras några av dessa timmar. Från och med nu kommer användarna att få en pushvarning när detta inträffar.

– Många av våra kunder har begärt push-meddelande för att informera anställda om att ändra timregistrering, skriver Smartdok i ett pressmeddelande.

Pushvarningen fungerar enligt följande: Om en skickad timpost redigeras (ändring av datum, timtal, tillägg, paustid etc.) skickas en pushvarning till den användare som timposten tillhör. I denna pushvarning får man information om vad som har förändrats.

Pushnotisen kommer också att skickas om en administratörskommentar publiceras. Push-aviseringarna grupperas i 15-minuters intervaller så att användaren inte får många push-meddelanden i följd om flera registreringar från samma vecka redigeras inom en kort tidsperiod.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se