Prisrallyt för skogsfastigheter är över

Färsk statistik från fastighetsrådgivaren Svefa visar att prisutvecklingen för skogsfastigheter har avstannat. Svefa har sammanställt utecklingen för Sveriges 21 län avseende årets första sex månader och konstaterar att prisrallyt är över.

Det är även omkastningar i tabellen över procentuell prisutveckling med Uppsala i topp och den oväntade raketen Gotland som klättrar 19 placeringar.

– Till slut kom verkligheten i kapp den svenska marknaden för skogsfastigheter och trendbrottet är ett faktum. Prisutvecklingen har avstannat och är efter inflation nu negativ. Dock är Gotland ett oväntat utropstecken, skriver Svefa i ett pressmeddelande.

Från att de senaste åren alltid haft stillastående priser och legat sist i tabellen Gotlands län 19 placeringar till en andraplats och uppvisar en nominell pristillväxt på drygt 7 procent. Det är bara Uppsala län som visar en bättre procentuell ökning på 8,9 procent och de båda länen distansierar tredjeplacerade Södermanland, 3,7 procent, med god marginal.

I genomsnitt har priserna på skogsfastigheter i Sverige under årets första sex månader visat en uppgång på magra 1,1 procent. Sett till priset i kronor så är Skåne med 1.000 kronor per m3sk dyrast. Toppen har dock passerats i högprislänen och det är en alltmer stabil utveckling i de mer utpräglade skogsbrukslänen.

– Det är ett tydligt trendbrott på marknaden och vi kan konstatera att rallyt är över för denna gång. Det är dock roligt att se att den gotländska skogsmarknaden som efter ett antal magra år nu är het. Som alltid med skogsfastigheter är det viktigt att titta på sin lokala marknad då det ofta skiljer sig och finns flera olika delmarknader inom länen. Ljuset i tunneln är det faktum att virkesmarknaden fortfarande går bra. Det skulle kunna innebära att skogsfastighetspriserna fortsätter att utvecklas positivt under hösten, säger Paul Nord, affärsområdeschef Svefa Skog och Lantbruk i en kommentar till statistiken.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se