Peab bygger om reningsverk i Stockholm

Peab har fått uppdraget att bygga om reningsverket i Henriksdal i Stockholm åt Stockholm Vatten och Avfall.
Foto: Mikael Ullén

Stockholms Vatten och Avfall har gett Peab i uppdrag att bygga om stadens avloppsreningsverk i Henriksdal i Stockholm. Kontraktssumman uppgår till 254 miljoner kronor.

Stockholm Vatten och Avfall driver ett projekt man kallar ”framtida avloppsrening”. Det innefattar en ny avloppstunnel från Bromma till anläggningen i Sikla invid Hammarbybacken och en ny anläggning i Sickla och en ombyggnad av befintliga bassänger i Henriksdal.

Peab ska bygga om inför installationen av den nya och förbättrade biologiska reningsprocessen. Uppdraget innefattar fyra luftningsbassänger och fyra eftersedimenteringsbassänger.

Ombyggnaden i bergrummet i Henrikdalsberget kommer utföras under pågående verksamhet.

– Projektet kommer att utföras med mestadels närproducerat material och lokala resurser. Uppdraget är en utförandeentreprenad i samverkan med byggstart i juni 2021 och beräknat färdigställande är under juli 2023. Projektet orderanmäls i det första kvartalet 2021.

– Det känns oerhört inspirerande att som samhällsbyggare vara med och effektivisera Stockholms framtida avloppsrening. Det är ett projekt som bidrar till en förbättrad samhällsfunktion och bättre förutsättningar avseende hållbarhet och miljö för Stockholmarna, säger Carl Johan Söderberg, regionchef Peab.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se