Omtalad trägrund nu på plats

På Villazero har betongplattan ersatts av en trägrund som består av korslimmat trä.

Villazero är ett samverkansprojekt där det byggs ett helt koldioxidneutralt småhus där en avörande del i projektet är att den klassiska betonggrunden byts ut mot en trägrund.

Trägrunden består av massivt korslimmat trä och den 23 september fraktades trägrunden till tomten på Furuvägen i Borlänge där Villazero byggs. Grunden levererades i sex delar med den självhäftande Wetguard 200 SA från Siga förmonterad.

Delarna sattes på plats med hjälp av en kranbil och tejpades sedan ihop till ett heltäckande, diffusionsöppet och robust väderskydd.

– Äntligen är trägrunden på plats, en milstolpe i detta projekt. Att bygga med trägrund var inte helt självklart från början och det har fört med sig en del utmaningar främst beträffande fukt. Det ska bli intressant att följa mätningarna på trägrunden för att se om de teoretiska analyserna stämmer med verkligheten. Kan vi ersätta den traditionella betongplattan till trägrund på framtida byggnader så har vi gjort en stor koldioxidbesparing, säger Kristina Hansen vd, Structor Byggteknik Dalarna som tillsammans med Fiskarhedelvillan konstruerat Villazero.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se