Olyckorna minskar på NCC:s arbetsplatser

Lars-Gunnar Larsson, chef för Hälsa och säkerhet på NCC. Foto: NCC.
Lars-Gunnar Larsson, chef för Hälsa och säkerhet på NCC. Foto: NCC.

NCC:s ökade fokus på säkert beteende, best practice och systematisk uppföljning ger effekt. Nu sjunker olyckstalen igen. De allvarliga olyckorna är färre.

Efter att antalet olyckor stadigt minskat på NCC sedan 2011, skedde en ökning under åren 2016 till 2018. Men nu har det vänt. Olyckstalen sjunker under fortsatt hög aktivitet på marknaden.

– Det som har bidragit till det positiva resultatet är ett förbättrat systematiskt sätt att arbeta på där vi lär oss av de bästa enheterna och med mer riktade ansträngningar för att fokusera på enheter som behöver mer stöd. Utöver det är det idag ett högre fokus på support i produktionen, och att projekten följer NCC-system och processer, säger Lars-Gunnar Larsson, chef för Hälsa och säkerhet på NCC.

NCC genomför för nionde året Awareness Day och årets tema är säkert beteende. Klockan 09.00 avstannar arbetet på samtliga arbetsplatser på NCC:s alla marknader. En gemensam diskussion hålls på arbetsplatsen där alla ska ges möjlighet att komma med tankar och idéer om hur den egna arbetsplatsen kan bli ännu säkrare och hur man som enskild individ kan hjälpa till att skapa en säkerhetskultur.

– Vi stödjer vårt arbetsmiljöarbete på forskning som visar att fokus på säkert beteende och rutiner som gör hälsa och säkerhet till en naturlig del av vår kultur är det som får olyckorna att minska, säger Lars-Gunnar Larsson.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se