Ökad orderingång för Volvo CE

Under årets första kvartal var Volvo CE:s leveranser på samma nivå som föregående år medan orderingången steg med 4 procent driven av Kina från låga nivåer. Foto: Per Eriksson

Under årets första kvartal var totalmarknaden för anläggningsmaskiner oförändrad på de flesta marknader. I Asien utanför Kina var den på samma nivå som samma period 2023, medan den minskade i Europa, Nordamerika och Kina. I Sydamerika ökade marknaden något. Det justerade rörelseresultatet för Volvo Construction Equipment uppgick till 3.683 miljoner kronor (4.587) med en marginal på 16,1 procent (18,3).

Volvo CE:s orderingång för årets första tre månader landade på totalt 13.851 anläggningsmaskiner (13.342). Den största ökningen sågs i Asien med en nettoorderingång på 8.415 maskiner (6.404) vilket motsvarar en ökning med 31 procent. I Nordamerika var orderingången 1.446 maskiner (2.596) vilket är en minskning med 44 procent.

Enligt Volvo CE mattades den Nordamerikanska marknaden under första kvartalet på grund av att kunderna skjuter på förnyelsen av sina flottor, eftersom räntorna och inflationen fortsätter att vara höga.

”Under första kvartalet 2024 uppgick nettoomsättningen till 22.877 miljoner kronor (25.109) vilket är en minskning med 8 procent”

I Europa fortsatte nedgången på maskinmarknaden driven av försvagad framtidstro bland företagen och en försiktighet hos slutkunderna.

Den sydamerikanska marknaden växte driven av ökad efterfrågan framförallt i Brasilien, Chile och Colombia då det enligt Volvo CE fanns tecken på återhämtning i flera industrisegment.

I Kina fortsatte efterfrågan på marknaden att att minska på grund av låga nivåer på investeringarna och en generellt svag ekonomisk aktivitet och fortsatt kris inom fastighetssektorn. Övriga asiatiska marknader var totalt sett oförändrade, med en ökad efterfrågan i Indien och en minskning i Indonesien och Japan. Efterfrågan i Mellanöstern och Afrika steg.

Under årets första kvartal ökade orderingången med fyra procent. Ökningen drevs av Volvos kinesiska maskinfabrikat SDLG på grund av låg orderingång under första kvartalet förra året efter förköp under fjärde kvartalet 2022 i samband med förändringar av de kinesiska emissionsreglerna.

– Att bibehålla lönsamhet är fortfarande hög prioritet och vi har tagit stora steg för att säkerställa en så stark prestation som möjligt under dessa tuffare tider. Även om branschen känner av effekterna av denna marknadsnedgång, bibehåller vi vårt momentum för att komma ut starkare – för att säkerställa att vi förblir flexibla i våra system samtidigt som vi fortsätter att leverera på våra transformationsambitioner, säger Melker Jernberg, vd på Volvo CE i en kommentar till kvartalsrapporten.

faktaruta nettoorderingång volvo ce q1 2024

Här kan du läsa fler nyheter om maskinmarknaden

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se