Ökad använding av alternativa ballastprodukter

Enligt Svenska Byggbranschens utvecklingsfond går det att dimensionera och utföra vägkonstruktioner med slaggrus, krossad betong och asfaltgranulat. Dessa kan utgöra stora delar av framtidens cirkulära materialflöde. Foto: Per Eriksson

Det går att dimensionera och utföra vägkonstruktioner med slaggrus, krossad betong och asfaltgranulat. Detta kan utgöra stora delar av framtidens cirkulära materialflöde. Det skriver Svenska Byggbranschens utvecklingsfond (SBUF) i ett pressmeddelande.

Behovhet av ballastmaterial ökar med pågående förtätning och växande städer med tillhörande infrastruktur, inte bara i Sverige. Enligt SBUF är det i och kring städerna som det blir allt svårare att skaffa fram bergmaterial av alla slag. För ett mer cirkulärt och håööbart byggande av anläggningsinfrastruktur och ett bättre nyttjande av förnybara råvaror krävs därför att man ökar användningen av alternativa ballastmaterial.

Detta projekt har med hälp av HVS-system (Heavy Vehicle Simulator) hos VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut i Linköping testat bärighet, dimensionering och lämplighet i bland annat packbarhet hos asfaltkross, slaggrus och betongkross.

Enligt SBUF kan företagsnyttan beslrivas enligt nedan:

• Det går att dimensionera och utföra vägkonstruktioner med slaggrus, krossad betong och asfaltgranulat, vilket kan utgöra stora delar av framtidens cirkulära materialflöde.

• Genom det större Vinnovaprojektet finns tillgång till materialdata och dimensionerings- metoder som kan användas vid projektering med alternativa material.

• Det kontaktnät som bildats under arbetet ger goda möjligheter till fortsatt samverkan för etablera de alternativa materialen på marknaden. I kontaktnätet ingår bland annat det statliga forskningsinstitutet Rise, VTI, Cementa, SYSAV, Dåva, Dalby Maskin, Malmö kommun och NCC Industry.

• För att orientera om resultaten från belastningsproverna visas i rapporten några mätresultat i diagramform vilket kan vara intressant för att upptäcka möjligheter och skillnader mellan olika materialtyper.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se