Nytt företag specialiserat på skoglig fjärrananlys

Den nya skogliga informationen innehåller noggranna uppgifter på enskilda träd, terrängförhållanden och skogarnas miljövärden. MW Forest Sense erbjuder en service åt skogsägare med behov av noggrann och bred information om skogsinnehavet. Servicen kan innehålla allt från inhämtning av data till analyser och färdiga beslutsunderlag eller akuta skogsskadeinventeringar.

– Vårt mål är att skapa mervärde från skogarna hållbart och effektivt. Behovet av bättre information är uppenbart. Teknologin och tiden är nu mogen för att ta ett ordentligt kliv när det gäller informationen om våra skogar, säger Sixten Sunabacka, Executive Partner och kundansvarig på MW Forest Sense.

Sixten Sunabacka har en bred erfarenhet inom skogsbruk och skogsindustri. Han har bland annat varit VD för Tornator Oyj, den största privata skogsägaren i Finland och Estland, samt dessförinnan huvudansvarig på UPM för virkesanskaffningen och bolagets skogar. Han har även jobbat för finska regeringen med ansvar för skogsbranschen och bioekonomin.

MW Forest Sense opererar med avancerade tekniska system och levererar unika beslutsunderlag. Analyserna innehåller information om skogsbestånden, operativa förhållanden samt hållbarhet och skogsskador allt enligt kundens önskemål. MW Forest Sense skräddarsyr fjärrinhämtningen av olika typ av data med lämplig teknologi. Laserskanningens punkttäthet är minst 20 punkter per kvadratmeter, vilket är tio gånger högre, jämfört den nationella skanningens mål. Genom samtidig inhämtning med olika sensorer och sammanställning av data lovar MW Forest en hög kvalitet och kostnadseffektivitet.

– Under sommaren 2020 påbörjade vi en planering av Jokkmokks Allmännings skogar på totalt över 80 000 hektar och i år är vårt mål en mångfaldig areal i Sverige. Våra tjänster sträcker sig från en kontinuerlig uppföljning av skogarnas utveckling till fokuserade specialuppdrag, allt från tillväxtuppskattning genom upprepad datainhämtning till snabbuppskattning av olika skogsskador, säger Sixten Sunabacka avslutningsvis. 

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se