Nya brandriskprognoser från MSB

MSB lanserar nu förbättrade brandriskprognoser, vilket länge har efterfrågats av skogsbrukets arbetsgrupp för skogsbrand-förebyggande arbete, AG Brand. Gruppens verksamhet koordineras av Skogforsk.

– Det är bra att vi nu får vassare prognoser att luta oss emot när vi ska fatta beslut om hur vi ska agera vid maskinarbete under skogsbrandsäsong, säger Tomas Johannesson, projektledare på Skogforsk.

Kort uttryckt har MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, genomfört utvecklingsåtgärder för bättre anpassade brandriskprognoser. De nya prognoserna ska beräknas och uppdateras av SMHI minst fyra gånger per dygn med en geografisk upplösning på under 3×3 kilometer, berättar Leif Sandahl, brandingenjör på MSB, som också representerar myndigheten i nämnda arbetsgrupp, AG Brand. 

– Behovet av förbättrade brandriskprognoser är stort i skogsbruket och hos räddningstjänsten, säger Leif Sandahl.

Brandriskprognoserna är rikstäckande.

– Det sägs mycket klokt i AG-Brand-gruppen och flera positiva nyheter väntar. Allt handlar om att hitta en enkel, och tydlig linje i det förebyggande arbetet, säger Kolbjörn Kindströmer, ordförande för Skogsentreprenörerna och representant i gruppen.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se