Ny tävling för skogsmaskinlag

Skogsmaskinlagen på Sveaskog kör 200 skördare från fem större maskintillverkare och använder ett 20-tal olika aggregatsmodeller.
Skogsmaskinlagen på Sveaskog kör 200 skördare från fem större maskintillverkare och använder ett 20-tal olika aggregatsmodeller.

Den 1 februari inledde Sveaskog Precisionsjakten – den största tävlingen för skogsmaskinlag i Sverige någonsin. – Sveaskog har många grymma maskinlag, men vi har länge undrat vilka som är allra bäst och har de skarpaste maskinerna. Nu ska vi bringa klarhet i det, säger Mattias Forsberg, produktionschef i Sveaskogs marknadsområde Syd.

Syftet med tävlingen är att öka kvaliteten på Sveaskogs produkter genom att ta mätprecisionen till en ny nivå. Sveaskog vill entusiasmera till förbättring och premiera goda insatser.

– Vi ska vara kundernas bästa leverantör. Kan kunderna få högre kvalitet på sitt virke och bli mer lönsamma så får vi förhoppningsvis del av den kakan. Genom Precisionsjakten sätter vi fokus på hur vi mäter virkets längd och diameter”, säger Mattias Forsberg.

Precisionsjakten handlar om skogsmaskinernas (skördarnas) mätprecision. De lag som har bra koll på mätningen når resultat och har chans att vinna i någon av de två tävlingskategorierna som är Bäst resultat och Störst förbättring. Omkring 230 skogsmaskinlag över hela Sverige deltar i tävlingen som pågår till den 30 april.

– Precisionsjakten ökar möjligheten att fånga upp och dela goda exempel inom exempelvis kalibrering och arbetssätt. Jag hoppas att vi får ut den enorma kunskap som finns hos våra maskinförare, säger Mattias Torger, produktionschef i Sveaskogs marknadsområde Nord.

Skogsmaskinlagen kör 200 skördare från fem större maskintillverkare och använder ett 20-tal olika aggregatsmodeller.

– Vilka maskiner och aggregat som klarar att leverera bra mätning kontinuerligt under tuffa förhållanden är viktigt för våra kunder, eftersom vi därmed kan leverera exakt det de vill ha. Men det är också viktigt för ett hållbart nyttjande av skogen. Ju bättre vi mäter desto mindre spill får vi. Då optimerar vi mängden klimatnytta som skogen levererar eftersom mer av skogsråvaran blir till hållbara produkter som binder koldioxid, säger Mattias Forsberg.

– Det finns även en utvecklande del i Precisionsjakten, eftersom vi testar ny teknik och nya metoder för att kommunicera och återkoppla kring maskinlagens dagliga arbete. Många efterfrågar tätare feedback på kvaliteten i sitt arbete och det här är ett sätt att möta det, säger Mattias Torger och tillägger:

– Vi går från månadsrapporter till daglig återkoppling, och för våra många entreprenörer ökar möjligheten att jämföra sig med snittet i den region där de verkar.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se