Nu lanseras Ponsse Manager 1.7

Ponsses uppdaterade datahanteringsystem Ponsse Manager 1.7 får nu funktionen rapportering för skotareproduktion. Det är en funktion som är mycket efterfrågad av kunderna.

Som en ny funktion visar Ponsse Manager framstegen för avverkningsområdet i en separat graf, som visar skördarproduktion och skotarproduktion relativt den totala uppskattade volymen för det aktuella avverkningsområdet.

Ponsse Managers lastcertikat visar identifieringsdata för avverkningsområdet och lokal transport per upplagsplats, både som totalsumma och förarspecifika värden. Den utskrivbara lastcertifikatet inkluderar volymer för varje lass, de levererade sortimenten och det körda avståndet.

– Skotarens produktionsvolymer kommer att uppdateras i Ponsse Manager-rapporter om skotaren är utrustad med en kompatibel Ponsse Load Optimizer lastskala eller Opti 4G operatörens lastinformation, som gör det möjligt för föraren att ange sina vägleveranser i Opti 4G-systemet. Dessa funktioner höjer rapporteringen i maskinkedjan till en helt ny nivå och ger en bättre överblick över total skördarproduktion, säger Juho Leskinen, produktchef för informationssystem och digitalisering på Ponsse.

Tillägget Ponsse Parts Online i Ponsse Manager lanserades i april och ska göra den dagliga verksamheten för skogsentreprenörer enklare genom att man nu kan beställa reservdelar direkt i appen.

Kunderna kan beställa reservdelar, bläddra i reservdelskataloger och instruktionsböcker och övervaka maskinspecifika instruktioner bakom ett enda användar-ID. Reservdelar kan beställas från alla Ponsse-servicecenter dygnet runt.

– Tanken med Ponsse Manager är att entreprenörer kan förbättra effektiviteten i sin verksamet och förbättra produktiviteten tack vare realtidsövervakning av verksamheten i skogen. Manager är lättanvänt och informativt operativsystem med tydlig grafik.  Det är inte bara en telekommunikationslösning, utan om en omfattande databaserad lösning som möjliggör utveckling av nya lösningar som ger mervärde för användarna, förklarar Juho Leskinen.

Med Ponsse Manager kan skogsentreprenörer använda de uppgifter som samlas in för att planera företagets verksamhet. Bränsleförbrukningsdata och eventuella underhållsrelaterade anteckningar gjorda av maskinföraren. Systemet innehåller också en realtidsvy över skördarens Ecodrive-funktion, med vilken maskinens produktivitet och arbetsfaser kan övervakas i detalj. Manager är tillgänglig för telefoner, surfplattor och datorer.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se