Minireningsverk som renar utan kemikalier

Skandinavisk Ecotech visade sitt minireningsverk Ecobox Small på MaskinExpo den 23-25 maj. Foto: Per Eriksson
Skandinavisk Ecotech visade sitt minireningsverk Ecobox Small på MaskinExpo den 23-25 maj. Foto: Per Eriksson

I dagsläget finns det över 500 000 enskilda avlopp i Sverige som klassas som utdömda. De flesta av dessa bygger på en gammaldags markbaserad teknik som inte renar avloppsvattnet nämnvärt.

För fastighetsägare som måste byta ut sitt avlopp är ett biologiskt minireningsverk ett alternativ.

– Fördelen med ett biologiskt minireningsverk är de låga driftskostnaderna, minimala underhållet och att det uppfyller de högsta reningskraven i Sverige, säger Karl-Gustav Niska, vd på Skandinavisk EcoTech AB som tillverkar Ecobox minireningsverk.

Anläggningen bygger på passiva filter och självfall vilket ger hög driftsäkerhet. Bakterireningen är inbyggd och bidrar till att den ändliga resursen fosfor återförs till kretsloppet.

Ecobox Small är tillverkad i HD-polyten. Materialen är mycket hållbara och har låg vikt, vilket gör verket lätt att transportera, hantera och installera. Storleksmässigt tar ett minreningsverk betydligt mindre plats än system som kräver markbädd eller infiltration.

Minireningsverket är dessutom okänsligt för elavbrott och variationer i flödet från hushållet. Vid längre strömavbrott fortsätter reningen att fungera för att endast långsamt avta. Fosfor och bakteriereningen är alltid aktiv.

– Att ordna ett nytt avlopp är lättare sagt än gjort för en lekman. Nästan alla av våra kunder väljer vårt helhetskoncept som innebär att våra certifierade samarbetspartners tar fullt ansvar för kundens avloppsprojekt, säger Karl-Gustav Niska avslutningsvis.

Länk till Skandinavisk Ecotech

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se