Miljövänligt smörjfett från Epiroc

epiroc_av

Epiroc Bio Chisel Paste är ett nytt, miljövänligt fett för hydraulhammare. Det är godkänt av EU-kommissionen för miljökänsliga användningar. Sammansättningen bygger på speciella syntetiska estrar som är biologiskt lätt nedbrytbara.

Fettet är specialutvecklat för smörjning av bussningar i hydraulhammare för att undvika både slitage och risken för att bussningar ska gå sönder.

Inne i en hydraulhammare kan arbetstemperaturen vara upp till 1100 °C vid extrem belastning. De standardfetter som finns på marknaden lämpar sig för användning i bussningar men de blir flytande och avdunstar vid höga temperaturer. Utan tillräcklig smörjning slits delarna snabbare, vilket ökar driftkostnaden.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se