Mercedes utmanar med Fuel Duel

mercdes_fuel_duel

Svenska åkerier som jämfört sina nuvarande lastbilar med Mercedes-Benz har i snitt sänkt sin dieselförbrukning med över 18 procent. Det visar en sammanställning av företagets jämförelsetest Fuel Duel på olika europeiska marknader.

Det gör att svenska åkerier har den högsta besparingspotentialen av alla i Europa.

I Mercedes-Benz internationella jämförelsetest Fuel Duel får åkerier låna en ny lastbil av företaget i 14 dagar. Villkoret är att den körs på samma sträcka som en lastbil som åkeriet redan har och att bränsleförbrukningen mäts i detalj. Hittills har Mercedes-Benz vunnit över 90 procent av alla dueller som körts i Europa.

Allra störst har besparingen varit i Sverige. När fler än 150 dueller har körts har Mercedes lastbilar visat sig vara bränslesnålare än sina konkurrenter i samtliga fall utom ett. Genomsnittsbesparingen av bränsle under 2016 var på över 18 procent. I de dueller där konkurrentlastbilen haft avgasrening enligt Euro 6 normen har besparingen i genomsnitt varit 17,2 procent.

– För en enda bil i fjärrtrafik som rullar 20.000 mil om året betyder det en besparing på nästan 10.000 kronor i månaden, säger Mattias Nilsson, Sverigechef på Mercedes-Benz Lastbilar.