Massavedspriserna fortsätter öka

_W5A4346

Massavedspriset ökade med 1,8 procent under årets första kvartal i jämförelse med fjärde kvartalet 2018, visar Skogsstyrelsens senaste statistik. Samtidigt minskade priset på sågtimmer med 0,6 procent.

Statistiken avser leveransvirkespriser. Leveransvirke är ett leveranssätt som innebär att skogsägaren själv, med hjälp av anställda eller entreprenörer, levererar virket till bilväg. Leveransvirke utgör runt 9 procent av totala virkesförsäljningen.

Massavedspriset ökade varje kvartal under 2018 och fortsatte göra det under första kvartalet 2019. Störst var ökningen i region Nord med 3,5 procent. I region Mellan ökade priserna med 2,5 procent och i region Syd var de oförändrade.

Sågtimmerpriset har haft en annan utveckling med endast marginellt ökade priser i region Nord och Syd, 0,3 respektive 0,5 procent. I region Mellan minskade priset med 2,2 procent.

I jämförelse med första kvartalet 2018 ökade priserna i hela landet för både massaved och sågtimmer. Priset på massaved ökade med 15,2 procent och priset på sågtimmer ökade med 8,4 procent.

Massavedspriset ökade mest i region Nord och Mellan med strax över 18 procent. I region Syd ökade priset med 13,2 procent.

Sågtimmerpriset ökade mest i region Syd med 9,5 procent. I region Mellan och Nord ökade priserna med 6,7 respektive 5,1 procent.

Genomsnittspriserna bygger på volymvägda rundvirkeskvantiteter och avser löpande priser.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se