Maskinförsäljningen når rekordnivåer i år

Den globala försäljningen av anläggningsmaskiner förväntas nå rekordhöga 1,13 miljoner enheter för 2021. Detta till ett värde på 110 miljarder dollar. 
Foto: Per Eriksson

Den globala försäljningen av byggmaskiner förväntas nå rekordhöga 1,13 miljoner enheter med ett värde på nästan 110 miljarder dollar, enligt uppdaterade prognoser från analysföretaget Off-Highway Research.

Denna siffra på 1,13 miljoner enheter  motsvarar två procent högre än det tidigare rekordet på 1,11 miljoner maskiner, vilket uppnåddes år 2018.

Detta försäljningsrekord var inte prognostiserad för coronapandemin och enligt Off Highway Research kommer rekordet tack vare stimulanser mot viruset från regeringar runt om i världen, framförallt i Kina.

En gigantisk infrastruktursatsning tillsammans med andra stimulanser från den kinesiska regimen fick den kinesiska marknaden att stiga med 30 procent förra året. Den tillväxten fortsatte in i första kvartalet 2021, men den kinesiska marknaden har dämpats sedan dess. En försäljningsminskning med två procent väntas för året som helhet, men historiskt kommer nivåerna förbli på en mycket hög nivå.

Medan Kina saktar ner, är återhämtningen i många andra delar av världen mer robust än vad som förväntades i början av detta år. Den europeiska marknaden beräknas stiga med femton procent i år, till skillnad från den tidigare prognosen som visade på en ensiffrig tillväxt. Volymerna väntas nå nivåerna som gällde 2019 när högkonjunkturen toppade.

På samma sätt har prognosen för den nordamerikanska marknaden uppgraderats till en ökning med tretton procent. Även om man inte når nivåerna från 2019, bör dessa nivåer nås och överträffas under de kommande åren.

En blygsam ökning med en procent av försäljningen av anläggningsmaskiner förväntas nu för den japanska marknaden, i motsats till den tidigare prognosen som visade på en nedgång. Denna ökning beror på att den japanska regeringen ökade utgifterna för offentliga infrastrukturprojekt förra året.

Prognosen för Indien har dock nergraderats från den tidigare förväntade ökningen på femton procent till försäljningsökning på elva procent i år. Enligt Off-Highway Research beror detta på den andra coronavågen som svepte genom landet under andra kvartalet i år.

Utsikterna för resten av världen förblir oförändrade, med en förväntad försäljningsökning på sex procent för helåret 2021.

– Den globala återhämtningen i försäljning av utrustning under de senaste sex till nio månaderna har varit slående. Även om detta är utmärkta nyheter, står branschen fortfarande inför många utmaningar för att möta denna efterfrågan säger Chris Sleight, vd på Off-Highway Research.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se