Maskin-Expo 2021 ställer in

– Vi skjuter upp beslutet om att arrangera en mässa i maj eller inte till efter årsskiftet 2020/2021. Då måste ju alla arrangörer av festivaler, idrottstävlingar, mässor och stora konserter fått någon typ av besked om vad som gäller för sommaren 2021. Så tänkte vi, och i oktober 2020 kändes resonemanget helt logiskt, säger Carina Tegelberg, projektledare för Maskin-Expo.

Nu är det mitten av januari och nu trädde en ny, strängare Pandemilag i kraft, smittspridningen ökar och stadsepidemiolog Anders Tegnell meddelar att han hoppas att majoriteten av svenskarna ska vara vaccinerade innan 1 juli.

– Arrangerar man, som vi, en branschmässa med 15.000-20.000 besökare, då är det långt från regeringens olika mål på 4, 8, 50 eller 500 personer. Att vi har ett område som är utomhus och en miljon kvadratmeter stort verkar inte hjälpa. Vi inser att det inte kommer att vara tillåtet att arrangera ett MaskinExpo i maj 2021. Liv och hälsa är naturligtvis det som är viktigast och med det i minne informerar vi idag våra utställare om beslutet att inte arrangera MaskinExpo 2021, säger Carina Tegelberg avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anläggningsvarlden.se