Marcus mångsidiga kombimaskin

Kranen på Vimek 404 Duo är parallellförd med tiltbart krantorn. Räckvidden är på 5,2 meter vilket innebär att Duo har en räckvidd på 60 cm längre än skördaren 404 SE. Som tillval finns Vimeks egen tiltgrip och länkbroms som gör gör maskinen mycket effektiv vid gallringsarbete. Vimek 404 Duo har en lastkapacitet på 5000 kilo.

Vimek premiärvisade sitt kombimaskinkoncept Vimek 404 Duo på SkogsElmia i fjol. Nu rullar maskinen ut till kunderna och en av dessa är Marcus Persson på företaget Vi Farm AB i Björklinge, ett par mil norr om Uppsala. Marcus Persson kör gallring på sin egen och andras skog. Sedan tidigare har företaget även en Vimek 610 skotare med en Hypro H45 fällgrip.

Vimek 404 Duo är en kombinerad, beståndsgående maskin som enkelt skiftas mellan en skördare och skotare. Maskinen bygger på Vimeks väl beprövade 404 SE skördare som försetts med ett kraftuttag där man vid skotning kopplar in boggivagnen som därmed får drivning på båda axlarna genom robsonrullar.

Vimek 404 Duo har styrning både i ramen och på framhjulen vilket gör att maskinen får samma egenskaper som en skogsvagn med ramstyrning.

Omställningen mellan användningsområderna går på cirka 15 minuter. Man skiftar mellan grip och skördaraggregat och kopplar i och ur vagnen. Sedan är allt klart.

Sedan årsskiftet erbjuder Vimek det hjulmatade skördaraggregatet Nisula 325H som tillval på skördaren Vimek 404 SE och kombimaskinen Vimek 4040 Duo. Sedan tidigare finns Keto Forst Xtreme bandmatat aggregat för Vimeks skördare.

“Vi gallrar både vår egen skog och åt andra, främst privata skogsägare och mängden bestånd som är dåligt röjda och som behöver gallras är stort”, Marcus Persson, vd på Vi Farm AB.

Marcus Persson, Vi Farm AB.

– På grund av hjulmatningen drar Nisula något sämre än Keto, men har å andra sidan högre matningshastighet och en bra sågenhet vilket sammantaget gör det till ett snabbare aggregat för de gallringar vi utför här i Uppland, säger Marcus Persson.

Som tillval finns även  Vimeks tiltgrip på 0,16 m² med den egenutvecklade länkbromsen. Mowi-kranen har en räckvidd på 5,2 meter.  Motorn är en Cat C2.2T på 68 hästkrafter. Apteringsdatorn kommer numera från Dasa (H50 eller H70).

Vifarm är i första hand ett jordbruksföretag. Marcus Persson odlar höstvete, maltkorn och oljeväxter på totalt 500 hektar åkermark. Företaget kör även på entreprenad växtskydd åt andra lantbrukare på totalt 4.000 hektar.

När tröskningen är klar på hösten startar företaget med skogsgallringen. Uppdragen är så pass många att man kan köra ändra fram till att vårbruket rullar igång.

– Vi gallrar både vår egen skog och åt andra, främst privata skogsägare och mängden bestånd som är dåligt röjda och som behöver gallras är stort, berättar Marcus Persson.

– Vimek 404 Duo är en maskin som är lämplig vid all typ av gallring. Den är i princip lika effektiv som vilken stor skördare som helst. Skillnaden är att den inte lämnar några spår efter sig, säger Torbjörn Jansson, säljare på Traktor Nord AB som är återförsäljare för Vimek på en rad orter runt om i mellansverige.

Vimeks historia började redan 1907. Ursprunget består av olika inriktningar, men 1994  beslutades att företaget skulle fokusera enbart på skogsmaskiner. Ett historiskt vägval som lett fram till dagens Vimek. Det medförde att man idag är den tillverkare om har den längsta erfarenheten av, och en stor kunskapsbas om, kompakta skogsmaskiner. Företaget har också nått stora framgångar på exportmarknaden.

© Anläggningsvärlden 2020.
per@anlaggningsvarlden.se (Text & foto).

Sedan årsskiftet finns Vimeks skördare med Nisula hjulmatade skördaraggregat Nisula 325H.
Från vänster: Torbjörn Jansson, säljare på Traktor Nord AB, Marcus Persson, Vi Farm AB.
Att ”bygga om” Vimek Duo till skotare från skördare tar cirka femton minuter.