Lyckat försök med lignin i halvvarm asfalt

Peab Asfalt har genomfört teststräckor med lignin i halvvarm asfalt på länsväg 205 vid Loka Brunn i Bergslagen. Lignin är en restprodukt från skogsbruket.
Foto: Peab Asfalt.

Peab Asfalt har genomfört lyckade teststräckor med lignin i halvvarm asfalt på länsväg 205 vid Loka Brunn i Bergslagen.  Genom att byta ut en del av bitumen som framställs av råolja, med lignin som kommer från skogsindustrin och är förnybar minskar Peab Asfalt ytterligare sitt klimatavtryck.

Peab Asfalt har genomfört ett större förstärkningsarbete på länsväg 205 vid Loka Brunn. Vägen trafikera av tunga transporter och är även en populär vägsträcka för turister. Totalt cirka 7,5 kilometer väg har förstärkts av grus och bergmaterial samt ett nytt lager av halvvarm asfalt har påförts.

Asfalten som produceras i ett så kallat ångturboverk och enligt Peab förväntas asfalten få en lång livslängd. På ett antal provsträckor har lignin blandats i vilken ersätter en del av det bitumen som normalt används.

– Det är viktigt att lägga provsträckor som ger oss viktig information och resultat som vi kan följa upp. Vi har gjort provblandningar på labb och försökt förbereda oss för produktionen, säger Lars Jansson, biträdande chef för teknologiorganisationen på Peab Asfalt.

Utvärdering tar tid och det behövs forsatta försök och fler provsträckor. Väderförhållanden och årstidernas påverkan är svårt att skapa i ett labb, likaså de verkliga förutsättningarna när tillverkning sker. I det här försöket utvärderar Peab Asfalt ett nytt angreppssätt för att tillsätta lignin vid tillverkningen av asfalten. Nu återstår en mängd efterföljande analyser i laboratorium och uppföljning av provsträckorna för att utvärdera prestandan över tid.

Halvvarm tillverkning av asfalt har ett lägre klimatutsläpp än varm asfalt och er en längre teknisk livslängd på trafikerade vägar tack vare sina flexibla egenskaper

– Att prova ligninets egenskaper i asfalt även vid den här typen av beläggning är viktigt för framtiden, både för lägre utsläpp och för att se om ligninet tillför positiva produktegenskaper, säger Mats Wendel, innovationsstrateg på Peab Asfalt.

De här provsträckorna ingår i EU-finansierade projektet Rewofuel där Cleantechföretaget Sekab i Örnsköldsvik producerat ligninet och Peab Asfalt utför tester med lignin i asfaltproduktion. I projektet ingår elva företag från åtta länder som samverkar för att utveckla nya biobaserade produkter av restprodukter från skogsbruk, bland annat biobränsle för flygplan.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se