Lyckad byggprocess i Bromsten tack vare bra logistik

När Bromstens industriområde i västra Stockholm steg för steg omvandlas till Bromstenstaden står rentalföretaget Lambertsson för bygglogistiken. Det gäller ett särskilt leveransplaneringssystem och tillsättandet av både en övergripande byggplatssamordnare och en bygglogistik med spetskompetens.

– Det här är ett omfattande uppdrag där det är väldigt roligt att vi kan hjälpa till med att effektivisera alla flöden. När tidigare Bromstens industriområde är helt omvandlat till nya Bromstensstaden ska här finnas totalt 2.500 bostäder samt parker, arbetsplatser, förskolor och annan service. Markarbetet har pågått en längre tid och nu börjar de första huskropparna uppföras, säger Christian Segerström, logistikansvarig i Lambertssons östra region.

Peab-företaget Lambertsson är en av landets största maskinuthyrare och sedan ett par år erbjuder företaget även logistiktjänster genom konceptet Lambertsson Logistics, vilket är ett av flera koncept för att skapa säkrare och mer effektiva byggarbetsplatser.

Leveransplaneringssystemet Serviplan är avgörande för uppgiften att bland annat samordna ett stort antal transporter utan förseningar eller flaskhalsar. Konkret innebär logistiktjänsterna en ökad leveransprecision och kortare ledtider.

– Det finns bara en infartsväg till området samtidigt som det pågår många olika byggprojekt i olika stadier. Det är också ont om avställningsytor. Här är Serviplan ett oumbärligt verktyg för alla involverade. När entreprenörerna bokar sina transporter i systemet får samtliga aktörer en helhetsbild av flödet, säger Christian Segerström.

Lambertssons uppdrag i Bromstenstaden började redan med en förstudie kring den krävande bygglogistiken. Studien, som blev mycket uppskattad, omfattade även rekommendationer om hur flaskhalsar och andra problem ska hanteras.

Lambertsson samarbetar även med byggbolaget JM som bygger 217 lägenheter i Bromstensstaden.

– Ett välfungerande logistiksamarbete är av största vikt eftersom vi är många byggherrar som ska samsas på liten yta. Samarbetet med Lambertssons har varit avgörande för samordningen av transporterna och för att säkerställa en bra arbetsmiljö. God dialog aktörerna emellan har också bidragit till en fin sammanhållning i hela byggområdet, säger Frida Runemo, projektledare på JM Bostad.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se