Kraftig ökning av antalet beviljade bygglov

IMG_0944

Antalet beviljade bygglov är en tidig indikator på vart byggmarknaden är på väg. I Industrifaktas månadsbevakning Marknadssignaler och Prognoser, presenteras utvecklingen för bygglov inom de olika husbyggnadssektorerna.

Under årets första fyra månader ökade antalet bygglov för flerbostadshus med 16 procent jämfört med samma period förra året. Övriga sektorer, småhus, privata och offentliga lokaler, redovisade endast marginella förändringar. Sett över en tolvmånadersperiod har antalet bygglov ökat med mellan 5 och 20 procent, beroende på sektor.

– Att byggloven ökar ger en viktig indikation om vart vi är på väg, säger Jenny Ingelström, analytiker på Industrifakta. Utvecklingen signalerar en fortsatt förstärkning av en redan glödhet byggmarknad. Det finns emellertid risk för att många projekt kan tvingas skjuta byggstarten på framtiden på grund av kapacitetsbegränsningar när det gäller personal och materiel.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se