Konkursboet i Agder Rental är sålt

Konkursade Agder Rental förvärvas av Nordic Heavy Rental. Foto: Agder Gruppen

Konkursboet efter den norska maskinkoncernen Agder Gruppen har träffat avtal om  försäljning och fortsatt drift av väsentliga delar av verksamheten i Agder Rental. Nordic Heavy Rental har förvärvat verksamheten och hoppas kunna erbjuda cirka 40 anställda fortsatt arbete i det nya bolaget.

Agder Gruppen gick i konkurs i slutet av april med 2,5 miljarder norska kronor i skulder. Agder Rental har uppgett att man har en total skuld på 1,8 miljarder kronor.

Efter konkursen i Agder Gruppen har konkursboet fortsatt uthyrningsverksamheten i Agder Rental. Enligt konkursförvaltaren har ett omfattande arbete utförts i syfte att kunna överlåta en pågående verksamhet till en ny ägare och därigenom begränsa förlusterna för borgenärerna, rädda så många jobb som möjligt och undvika stopp i pågående byggprojekt hos kunder.

”Köparen har för avsikt att erbjuda omkring 40 anställda arbete i det nya bolaget”

Efter förhandlingar med flera intressenter har konkursboet den 18 maj ingått avtal med Nordic Heavy Rental om försäljning och fortsättning av betydande delar av verksamheten i Agder Rental. Köparen har för avsikt att erbjuda omkring 40 anställda arbete i det nya bolaget. Genomförandet av avtalet kräver slutgiltigt godkännande av kreditkommittéerna för de inblandade finansinstituten. Detta måste vara klarlagt senast den 31 maj 2024.

Nordic Heavy Rental (tidigare Polar Rental) är ett företag som kontrolleras av det norksa investmentbolaget Jotunfjell Partners AS.

– Arbetet med försäljning av kvarvarande tillgångar i Agder Rental, Agder Anleggsenter och Agder Gruppen fortsätter, skriver konkursförvaltaren Advokatfirman Kjær i ett pressmeddelande.

Här kan du läsa fler nyheter inom bygg- och anläggning

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se