Komplicerat att bygga på mindre orter

IMG_0774

Ett allt högre tryck på bostadsmarknaden medför att även mindre kommuner och orter, som de senaste åren inte regelbundet byggt nya lägenheter, nu startar nybyggnadsprojekt i allt större omfattning.

Analysföretaget Industrifakta har nyligen gjort en rundringning till bostadsbolag på mindre orter, för att ta reda på hur man upplever marknadsförutsättningarna i samband med nyproduktion.

Jenny Ingelström, som är analytiker på Industrifakta, menar att situationen ibland kan vara riskfylld. Vi märker att, även om projekten är relativt små, är marknadsförutsättningarna ofta tuffare än jämfört med de större orterna. För det första konkurrerar man med ganska låga priser på befintliga äganderätter och bostadsrätter och för det andra bygger man i större omfattning till en äldre målgrupp, där många idag har låga boendekostnader i sin i det närmaste obelånade villa.

Enligt tidigare studier vet vi också att bristande konkurrens på utförarsidan i mindre orter kan vara en faktor som leder till onödigt höga byggkostnader.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se