Kolbjörn trivs bäst i skogen

– Nu startar arbetet med att uppdatera övriga delar i APSE, som bland annat rymmer kontraktsmallar säger Kolbjörn Kindströmer.

Kolbjörn Kindströmer, som sedan november förra året är ordförande i Skogsentreprenörerna, driver tillsammans med sin bror och son Kindströmer Skog & Konsult AB och företaget har i dagsläget fyra skogsmaskiner. Trots det viktiga förtroendeuppdraget är det i skogen Kolbjörn trivs bäst. Antingen bakom spakarna i någon av företagets skogsmaskiner eller under älgjakten tillsammans med sina tre jämthundar.

Parallellt driver Kolbjörn tillsammans med sin bror och son familjegården med egna skogsarealer på cirka 600 hektar. I företagets maskinpark finns två Komatsu 890-3 markberedare. Den ena är en högläggare och den andra är utrustad med en harv. Förra året investerade man även i en ny John Deere 1270 skördare. På samtliga maskiner sitter det boggiband från Canada-Band.

Vid Anläggningsvärldens besök kör Kolbjörn Kindströmer företagets skotare, en Ecolog 574 som även den är en investering från förra året. Den körs i vanliga fall av Ida Sjödahl som är skotarförare hos Kindströmer Skog & Konsult sedan ett och ett halvt år. Förutom ägarna arbetar totalt tre maskinförare i företaget.

Ordförandeuppdraget tar ungefär en halvtid för Kolbjörn. Även om resandet minskat på grund av pandemin, så är kräver ordföranderollen mycket arbete. – Alla möten sker numera digitalt, vilket gör att resandet minskat en hel del, säger Kolbjörn.

Kolbjörn är även engagerad i brandskyddsfrågorna inom Skogsentreprenörerna. – Efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014 tog vi i skogsbranschen initiativ till ett eget förebyggande arbete och tack vare våra branschgemensamma riktlinjer är det nu ytterst sällsynt att skogsarbete startar några bränder som leder till blåljusutryckning.

I Kindströmer Skog & Konsults maskinpark finns bland annat en Ecolog 574 skotare från 2019. Den körs i vanliga fall av Ida Sjödahl, som tyvärr var sjuk vid Anläggningsvärldens besök. Istället är det Skogsentreprenörernas nya ordförande Kolbjörn Kindströmer som som fått rycka in och sköta spakarna.

– Vår åsikt är att beslutet om att köra eller inte måste tas av kund och entreprenör lokalt, det krävs för en korrekt och professionell bedömning, säger Kolbjörn.

Sedan 2018 har dessutom en revidering av de allmänna bestämmelserna, för skogsentreprenad, APSE, avtalsvillkoren som ligger till grund för entreprenörens och kundens överenskommelser skett. De nya spelreglerna för affärer mellan beställare och entreprenörer i skogsbranschen kom på plats den 3 juni i år.

ABSE utgör grunden i APSE som står för Avtalspaket för skogsentreprenad. Avtalspaketet ägs av APSE-kommittén med representanter från fjorton bolag och organisationer i beställar- och entreprenörsled. Tillsammans hanterar de cirka hälften av Sveriges årliga virkesskörd. Det är APSE-kommittén som beslutar om förändringar och uppdateringar av avtalspaketets olika delar.

– De nya allmänna bestämmelserna är mer balanserade nu än för elva år sedan (ABSE 09) sett ur ett entreprenörsperspektiv. De har fler skrivningar som ställer krav på både beställare och entreprenör även om båda parterna måste vara överens om att det nya ska gälla, säger Kolbjörn Kindströmer.

Bland de viktigaste nyheterna i det nya avtalet framhåller Kolbjörn att entreprenören ska, om inte annat överenskommits, få stilleståndsersättning under vissa förutsättningar, men blir samtidigt skyldig att utföra andra arbetsuppgifter åt beställaren under stilleståndsperioden.

Förhoppningarna är att man till nästa vår ska komma igång med utbildning i de nya bestämmelserna i APSE. – Bättre kunskap innebär bättre affärer, konstaterar Kolbjörn avslutningsvis.

Text och foto: Per Eriksson

© Anläggningsvärlden 2020.
per@anlaggningsvarlden.se

574:an från Eco Log är utrustad med en Steg 5 motor från Volvo Penta och lastar 14 ton. Kranen är en Cranab FC 12 med en räckvidd på 10 meter. Runt om sitter det boggiband från Canada-Band.