Klart med entreprenörer till återuppbyggnad av raserade E6:an

Foto: Trafikverket. E6

Nu står det klart att Trafikverket tecknat avtal med två entreprenörer för projektet Återuppbyggnad av E6 Stenungsund där stora delar av vägbanan natten till den 23 september rasade samman i ett jordskred i höjd med Stenungsundsmotet. Vägen är sedan dess avstängd i båda riktningar mellan Stenungsund och Ljungskile

Cowi AB kommer att jobba med geotekniska undersökningar, projektering och upprättande av bygghandlingar och Peab Anläggning tar hand om byggnationen av vägen.

Vid en extraordinär händelse kan en myndighet använda sig av ett undantag i upphandlingslagstiftningen, Synnerlig brådska om offentlig upphandling, LOU. Undantaget ger en myndighet, vid speciellt brådskande situationer som inte gått att förutse och för anskaffningar som är absolut nödvändiga, möjlighet att frångå normalt annonserat upphandlingsförfarande.

– Om vi inte hade haft den möjligheten hade processen tagit betydligt längre tid. För Trafikverket är återställandet av E6 av högsta prioritet, säger Daniel Svensson, projektchef på Trafikverket..

Natten till den 23 september 2023 inträffade ett kraftigt jordskred i Stenungsund som raserade stora delar av E6. Även andra kommunala vägar och fastigheter i området drogs med och förstördes.

Konsekvensen är att hela infrastrukturen i Stenungsunds kommun har förändrats och att motorvägen som är navelsträngen längs hela Sveriges västkust, från Norge och ner till Södra Sverige och Europa har stängts av.

E6 trafikerades innan skredet inträffade av 20.000 fordon varje dygn och är en viktig del av infrastrukturen i regionen.

–Vi är glada att vi har fått klart med leverantörer. Det gör att vi redan nu kan komma igång med arbetet i området, säger Daniel Svensson.

Cowi har kommit igång med sitt fältarbete och Peab Anläggning förväntas snarast kunna delta och bidra till samordningen och planeringen.

–I en så här speciell situation är det många viktiga delar som måste samordnas och planeras innan vi kan komma igång med själva byggandet, förklarar Daniel Svensson avslutningsvis.