Karlstadlaken vinner terräng

Tomas Stromberg på Saturator Consulting förklarade på Ströman Maskins vägunderhållsforum fördelarna med Karlstadlaken, en saltlösning för halkbekämpning bestående av kalciumklorid och natriumklorid som tagits fram i samarbete med Tetra Chemicals. Foto: Per Eriksson
Tomas Stromberg på Saturator Consulting förklarade på Ströman Maskins vägunderhållsforum fördelarna med Karlstadlaken, en saltlösning för halkbekämpning bestående av kalciumklorid och natriumklorid som tagits fram i samarbete med Tetra Chemicals. Foto: Per Eriksson

Under ett forum den 6 februari som ordnades av Ströman Maskin AB, Saturator Consulting och Tetra Chemicals diskuterades fördelarna med olika typer av halkbekämpning och vägunderhåll. Det framkom tydigt att den så kallade Karlstadlaken håller på att bli ett begrepp bland landets halkbekämpare.

Det som började som experiment i Tomas Stombergs frys är nu en del av vinterns halkbekämpning i många kommuner.

– Efter att ha använt blandningen i Karlstads kommun under vintern 2015/2016 så kom vi tillrätta med de stora problem vi hade med sopsaltning av gång- och cykelbanor under vintern 2014/2015, säger Tomas Stromberg, vd på Saturator Consulting.

– Halkbekämpning av våra bussleder tar totalt 18 timmar per halkbekämpning och kostar Karlstad Kommun 17 000 kronor per utryckning. Vi traditionell halkbekämpning åker vi ofta ut två gånger per natt på grund av återfrysning på morgonen. Med den nya laken klarar vi oss i större utrsträckning med endast en utryckning per natt, förklarar Tomas Stromberg.

Blandningen är något dyrare än vanlig natriumkloridlösning, men eftersom det nu räcker med att åka ut med fordonen endast en gång per halkbekämpning blir det en stor besparing. Förra året sparade Karlstad kommun 400 000 kronor på mindre salt­inköp.

Fabrice Duteil, försäljningschef på företaget Tetra Chemicals som tillverkar Kalciumkloriden som används i Karlstadlaken förklarade också under forumet fördelarna med Karlstadlaken som dammbindare på grusvägar: – Det blir framförallt mer ekonomiskt eftersom man inte behöver underhålla vägen så ofta. Man slipper potthål, hjulspår och tvättbrädor i vägbanan. Dessutom blir det hälsosammare då man slipper damm med tillhörande problem för asmatiker och allergiker.

– Karlstadlaken som dammbindare för grusväg är helt enkelt det mest effektiva sommarsaltet räknat i ton per kilometer. Dessutom med långvarig effekt eftersom, om det läggs ut på rätt sätt, inte spolas bort lika lätt av regn, sammanfattade Björn Kronberg, marknadschef på Ströman AB som är återförsäljare av danska Epoke.

Det är Epoke som tillverkar blandningsanläggning som också har en stor del i Karlstadlakens framgångar. Epomix 20 blandar vätska och torrmaterial så att användarna får en perfekt blandning färdig lake när spridningen ska påbörjas.

Blandningskaret fylls med salt och vatten tillsätts. Saltkoncentrationen kontrolleras via en sensor. Reglering av koncentrationen sker med hjälp av en doseringskran. Från blandningskaret pumpas vätskeupplösningen över i lagertanken. Blandningsprocessen stoppas automatiskt när lagertanken är full. Den färdiga vätskeupplösningen kan därefter pumpas från Lagertanken över i behållaren på spridaren via en separat påfyllningspump.

Mats Grönbech, säljare på  Ströman framhöll också att Epokes kombispridare Sirius Combi AST även är lämplig för Karlstadlaken. Med Spratronic-dysor kan man sprida effektiv i hastighet upp till 90 km/tim.

– Med Sirius Combi AST finns möjligheten att såväl lägga dammbindande material som att lägga saltlake. Vätskans förmåga att klibba fast på vägbanan förhindrar att större delen av materialet hamnar utanför vägbanan  och i diket, berättade Mats Grönbech.

Per Eriksson.
© Anläggningsvärlden 2018.
per@anlaggningsvarlden.se