Judo bidrar till säkrare skogsbransch

Hilmar Kristjansson, fältplanerare på Store Enso Skog  har redan fått användning av sina nya kunskaper när han ramlade i skogen. Foto: Annika Hultin Karlsson.

Hos skogsbolaget Stora Enso skog är fallolyckor den vanligaste olyckstypen och under våre har personalen fått lära sig att falla på rätt sätt genom träningsprogrammet Judo4Balance.

Syftet med träningen är att förebygga fallolyckor och minska skaderisken vid fall. Träningen har sket digitalt och gruppen har bestått av personal från flera orter runt om i landet. Under kursen har deltagarna tränat balans, styrka och fallteknik under ledning av licensierade instruktörer.

Det är jättekul och jätteviktigt. Ingen ska behöva skada sig på jobbet. Nu har vi en bra grund att stå på och det kanske också väcker intresse hos deltagarna att fortsätta träna själva, säger Tony Olsson, Arbetsmiljöspecialist på Stora Enso Skog.

Under förra året skedde det 23 fallolyckor hos Stora Enso skog där medarbetare skadat sig. För att komma till rätta med olyckorna tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram åtgärder för att minska antalet fallolyckor hos företaget. En av åtgärderna blev det judoinsirerade träningsprogrammet Judo4Balance.

– Halk och snubbel är de största olycksriskerna vi har. Dels innebär olyckorna ett lidande för de drabbade, dels stora kostnaderna för samhället. Kan vi bidra till att minska dom är det ju bra, säger Tony Olsson.

Och träningen har gett resultat. För några veckor sedan ramlade fältplanerare Hilmar Kristjansson i skogen

– Jag fastnade i gren och ramlade på ryggen men använde då fallkompetensträningen som en reflex utan att tänka på det. Jag undvek att slå i huvudet. Så det gick bra, säger han.

Enligt Svenska Judoförbundet visar forskning från Högskolan Dalarna att träningsprogrammet Judo4Balance är en effektiv träningsform för att förebygga risken för fallolyckor och minska risken att skadas vid ett fall.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se