Inbromsning för byggandet

_DSF1754

Nu kommer signaler på att tillväxten på byggmarknaden mattas av, om man får tro de arkitekter och tekniska konsulter som ingår i Industrifaktas löpande konjunkturindikatorer.

Arbetsvolymen hos de konsulter som kommer in tidigt i byggprocessen, som arkitekter och byggtekniska konsulter, har det senaste halvåret ökat med blygsamma 1 procent i genomsnitt. Detta visar en tydlig inbromsning jämfört med undersökningen som gjordes efter årsskiftet i år.

Varje halvår sammanställer analysföretaget Industrifakta hur orderstock och arbetsvolym förändras hos en panel med konsulter relaterade till byggmarknaden.

Enligt konsulternas orderstockar kommer den samlade aktiviteten på husbyggnadsmarknaden att växa med i storleksordningen 2 procent det kommande 12 månaderna.

Bostadsbyggandet spås växa ytterligare något, medan kontor och handel troligen kommer att utvecklas svagare.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se