HSP Gripen expanderar

Tomas Jonsson, vd och nyutnämnda marknadschefen Janolof Joelsson på HSP Gripen ser en ljus framtid. Orderläget är bra och man investerar nu för en ökad produktionskapacitet. Dessutom rekryterar man personal.
Tomas Jonsson, vd och nyutnämnda marknadschefen Janolof Joelsson på HSP Gripen ser en ljus framtid. Orderläget är bra och man investerar nu för en ökad produktionskapacitet. Dessutom rekryterar man personal.

HSP Gripen växer så det knakar och förutom att anställa, investera och öka produktionen har man nu också växt till yta.

Genom att expandera med ytterligare 1350 kvadratmeter i direkt anslutning till de befintliga lokalerna får man nu plats att renodla tillverkningsmomenten för att bland annat kunna serieproducera de största produkterna på egenvikter över 4 ton. Allt under samma tak.

Redan nu hittar man fem nya svetsbås och två nyanställningar men inte minst bygget av en helt ny slutprovningsanläggning som ska fungera som både som labb i produktionen och där man kan slutprova produkter direkt i lokalerna.

– Vi är ivriga att komma igång så vi kommer köra igång tester inom kort och planerar att ha anläggningen igång för fullt efter semestrarna, säger Janolof Joelsson, som nyligen utsågs till marknadschef på HSP Gripen.

Som efterfrågan ser ut just nu skulle vi kunna sysselsätta en till lika stor anläggning som vi har idag, Tomas Jonsson, vd på HSP Gripen.

–Vi passar samtidigt på att investera i en ny fleroperationssvarv för att kunna öka produktionen ytterligare och har kommit långt i diskussionerna om en tredje svetsrobotcell. Sammantaget innebär våra investeringar att vi kan förstärka vår position som marknadsledare ytterligare, säger Tomas Jonsson, vd på HSP Gripen.

–Orderböckerna är också ansträngt fulla, konstaterar Tomas. Som efterfrågan ser ut just nu skulle vi kunna sysselsätta en till lika stor anläggning som vi har idag. Men det är inte realistiskt att driftsätta en sådan över en natt, det kommer att ta några år att nå den kapaciteten, vi vill dessutom inte hamna i en situation där vi inte får tag på kompetent arbetskraft.

– Vi samarbetar med olika utbildningar där vi erbjuder praktikplatser och tittar på personal som kommer från andra yrken. Genom att komplettera det med kontinuerlig internutbildning, har vi hittat ett framgångsrikt sätt att rekrytera ny personal.

–Vi investerar dessutom årligen över 1 miljon kronor i personalen utöver lön fördelat på vinstdelning, friskvård och kompetensutveckling, utan personalen skulle vi aldrig vara där vi är idag.

Genom att investera i personalen hoppas vi också att fler intresserar sig för branschen, och vill stanna kvar på orten. Eller varför inte flytta hem igen, säger Tomas Jonsson avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se

HSP Gripen planerar att i framtiden driftsätta yterligare en robotcell. Foto: Per Eriksson
HSP Gripen planerar att i framtiden driftsätta yterligare en robotcell. Foto: Per Eriksson.

_DSF1479