Grundläggning mitt i historien

Sveriges hittills största grundläggningsarbete är Slussenprojektet. Man pålar ända ner i berget och lite till med RD-pålar. Hela 1 500 RD-pålar ska ner. För att borra ner de 12 meter långa rören används en 65 ton tung borrmaskin.
Sveriges hittills största grundläggningsarbete är Slussenprojektet. Man pålar ända ner i berget och lite till med RD-pålar. Hela 1 500 RD-pålar ska ner. För att borra ner de 12 meter långa rören används en 65 ton tung borrmaskin.

Sveriges hittills största grundläggningsarbete är Slussenprojektet.  – Det är ett jätteintressant arbete och ett stort komplext projekt. Jag kommer nog aldrig att få vara med om något liknande igen, säger Andreas Backhammar, Skanskas blockchef för grundläggningsarbeten på entreprenad SN71.

Det är Stockholms stad som låter utföra arbetet, med Skanska som en av de entreprenörer som fått uppdraget av staden att genomföra olika delar i det stora projektet.

Det omfattande grundläggningsarbetet påbörjades hösten 2016, och Skanskas delar i arbetet kommer inte vara klart förrän 2022. När hela arbetet sedan är klart 2025 ska Slussen ha fått ett lyft som ska räcka minst hundra år framöver för samtliga stadens trafikslag.

Unikt för projektet är att arbetet görs på samma plats som historiskt sett alltid varit en given knutpunkt i Stockholm. När man går på djupet i grundläggningsarbetet går man således också på djupet i svensk historia. Byggplatsen och dess fynd har därför dokumenterats minutiöst av arkeologer och forskare både före och under arbetet.

Var tid har också haft sitt sätt att se på teknik och konstruktioner. Den senaste ombyggnaden av Slussen, som gjordes på 1930-talet, blev mindre framgångsrikt. Metoden som användes då med stålrör som borrades ner till bäriga lager och fylldes med betong fungerade inte, och ledde efterhand till sättningar och brister.

Denna gång pålar man ända ner i berget och lite till med RD-pålar, betongfyllda stålrör. Hela
1 500 RD-pålar ska ner. För att borra ner de 12 meter långa rören används en 65 ton tung borrmaskin med en borrkrona i hårdmetall.

– Det som är speciellt är också att vi jobbar med vattentryck. I stället för kompression med luft arbetar vi med högtrycksvatten för att driva borrmaskinen, berättar Andreas Backhammar.

Vatten finns det gott om intill. Både Saltsjön och Mälaren på andra sidan Slussen bistår med vatten, och 800 liter i minuten är inga problem att få till.

– Den metoden har man valt för att det är skonsammare mot befintliga konstruktioner. Det ger mindre påverkan på omgivningen och mindre risk för sättningar, säger Andreas Backhammar.

Även logistiken vid grundläggningsarbetet är speciell. Att frakta material med lastbil in till Slussen och det stora byggprojektet skulle vara i princip omöjligt.

– Vi tar in allt material sjövägen på pontoner, och det är ju mycket grejer vi ska ha så det är en extremt komplex logistik, avslutar Andreas Backhammar.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se