Grävskopa för återställning av vattendrag

Redskaparna i Söderhamn har levererat en specialbyggd skopa för återställning av vattendrag.

Söderhamnsbaserade redskapstillverkaren Redskaparna har tagit fram en grävskopa med gripklo som är avsedd för restaurering av vattendrag efter de stora rensningar som gjordes under den stora timmerflottningsepoken. Projektet väntas ta flera år.

Gallret är kraftigt byggt och har två starka hydraulcylindrar som gör att skopan kan lyfta både stockar och stenar. Gallret och det tandade skäret gör att man kan lägga ut lekgrus för fiskarna att lägga sin rom i.

Christoffer Furubom, vd på Oddjob AB i Söderhamn. Foto: Per Eriksson

Skopan är byggd på uppdrag av maskinentreprenören Christoffer Furubom på företaget Oddjob AB och han använder den nya skopan på sin Liebherr 926 bandgrävare. Just nu återställer han vattendrag i Bollnäs kommun där älven Voxnan ska återställas. Det är Länsstyrelsen i Gävleborg som tagit sig an projektet att återställa älvfåran.  

Gripen är utformad enligt direktiv från Länsstyrelsen i Västerbotten och är utformad av Robert Ström.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se