Goda tider för byggkonsulter

Att svenska husbyggnadsinvesteringar de senaste åren har ökat kraftigt märks inte minst i Industrifaktas analys av byggvaruhandelns försäljningsutveckling. Foto: Per Eriksson
Att svenska husbyggnadsinvesteringar de senaste åren har ökat kraftigt märks inte minst i Industrifaktas analys av byggvaruhandelns försäljningsutveckling. Foto: Per Eriksson

De byggtekniska konsulterna har överlag goda tider tack vare den höga aktiviteten på byggmarknaden. En övervägande andel ser emellertid en avmattning för bostadsbyggandet som ett närstående hot.

Två gånger per år genomför Industrifakta en omfattande undersökning med arkitekter och byggtekniska konsulter där analyser av orderstock och arbetsvolym ligger till grund för att bedöma konjunkturutvecklingen på byggmarknaden.

I den senaste enkäten som genomfördes i januari i år kan man utläsa att 6 av 10 intervjuade konsulter hade haft en ökad omsättning 2017 jämfört med 2016. Hos en fjärdedel var omsättningen oförändrad. När det gäller att bedöma marknadsutvecklingen för det kommande året, är det tydligt att det är flerbostadshusbyggandet som oroar.

Över hälften av de intervjuade tror att nyproduktion av flerbostadshus med bostadsrätt kommer att vara en sektor som växer svagare än genomsnittet på byggmarknaden under året. Drygt 40 procent förväntar sig att det är nyproduktionen av hyresrätter i flerbostadshus som kommer att utvecklas svagare än marknaden i övrigt.

– Istället sätter man hopp till det offentliga byggandet. Skolor, sjukhus samt infrastrukturinvesteringar är sektorer som konsulterna tror kommer att utvecklas bättre än snittet under det kommande året säger Magnus Klein, Ansvarig för konjunkturbevakning på Industrifakta.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se