Fortsatt märkbar ökning av priser på skogsmaskindelar

Linnéa Carlsson, teknisk chef på Sveaskog presenterade Skogsbrukets tekniska samverkansgrupps reservdelsvarukorg på Skogforsks tillverkarseminarium som arrangerades på Arenahotellet i Uppsala den 15 november. Foto: Per Eriksson

På Skogforsks tillverkarseminarium som arrangerades den 15 november i Uppsala presenterade bland annat Skogsbrukets tekniska samverkansgrupp (TSG) årets varukorg med reservdelar till skogsmaskiner. Resultatet visar att priserna på reservdelar stiger kraftigt och att det även är stor skillnad mellan maskintillverkarna.

Gruppen för ”Kvalitetssäkring och eftermarknad” består av Thomas Persson, SCA,  Markus Persson, Skogsentreprenörerna, Emil Svensson, Stora Enso, Linnéa Carlsson, Sveaskog och Petrus Jönsson, Skogforsk.

– Arbetet 2023 har inriktat sig mot att följa upp 2022 års marknadsundersökning av reservdelar, smörjmedel och övriga vätskor hos maskintillverkarna, berättade Linnéa Carlsson, teknisk chef på Sveaskog.

Samtliga stora maskintillverkare har deltagit i undersökningen som baseras på listpriser för respektive produkt. Maskintillverkarna han ansvar för att uppgifterna de lämnat till TSG är korrekta.

Undersökningen visar att reservdelskorgen ökade med 23 procent mellan 2018 och 2022. Mellan 2022 och 2023 ökade priserna med 10 procent. Årets undersökning visar att den billigaste varukorgen landar på drygt 800.000 kronor och den dyraste springer iväg en bra bit över 1,2 miljoner kronor.

Bland de delar som stuckit iväg mest i pris syns bland annat lyftcylinder som hos en maskintillverkare idag kostar närmare 100.000 kronor. Där är även prisspannet störst där den tillverkare med billigaste cylinder landar på drygt 17.000 kronor.

Antal utbytesdelar, eller delar som går att renovera skiljer också mycket mellan tillverkarna. Pris på utbytesprodukt i förhållande till nypris skiljer även en del mellan tillverkarna, men inte anmärkningsvärt mycket.

Priserna på oljor och andra vätskor har också ökat kraftigt de senaste åren. Exempelvis centralsmörjfett kostade 2016 drygt 60 kronor per kilo. Idag är priset nästan 120 kronor för samma mängd. Med andra ord en fördubbling.

Gruppen samanfattar årets reservdelskorg med att konstatera en fortsatt märkbar ökning av priser på reservdelar. Stora skillnader i pris mellan olika tillverkare. Övriga produkter, några har däremot minskat i pris, till exempel Adblue.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se