Författningshandbok för byggsektorn 2020/21

Författningshandbok för byggsektorn utkommer varje år och redovisar ett brett urval av de författningstexter som berör samhällsplanering, byggande och förvaltning. Lagar, förordningar och föreskrifter återges med några få undantag i sin helhet.

Boken inleds med en läsanvisning samt en kort redogörelse som sätter bestämmelserna i ett juridiskt sammanhang.

Texterna i denna utgåva är giltiga per 1 juli 2020, men även beslutade författningsändringar med senare ikraftträdande finns m ed.

Nyheter i årets utgåva är bland annat förordning (2020:254) om undantag från plan- och byggregler för tillfälliga vårdbyggnader till följd av sjukdomen covid-19.

Övriga nyheter är flera av Boverkets föreskrifter som alla ersätter tidigare författningar.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se