Fjärrstyrd markberedare från Skogforsk

Skogforsk har dragit i gång utvecklingen av en fjärrstyrd markberedningsmaskin. Det sker på Troëdsson Forestry Teleoperation Lab i Jälla, strax utanför Uppsala.

Det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, Skogforsk har kört igång utvecklingen av en fjärrstyrd markberedare. Det sker på Troëdsson Forestry Teleoperation Lab i Jälla strax nordost om Uppsala.

– Skogforsk har under många år arbetat med fjärrstyrning och automatisering av skogsmaskiner på utomhuslabbet i Jälla. Hittils har arbetet fokuserat till en fjärrstyrd skotare, men nu har också en markberedare anslutit till labbet. Målet är att föra tekniken kring fjärrstyrning av skogsmaskiner närmare tillämpning, berättar Martin Englund, teknikspecialist på Skogforsk och ansvarig för projektet.

”I förlängningen borde det också innebära att förarhytten, med tillhörande avancerade system, borde kunna rationaliseras bort.”

– Vi bedömer att markberedningsmaskiner är mindre komplicerade att fjärrstyra än skotare och skördare. Markberedare rör sig över hyggen där de flesta träd är borta, vilket underlättar kommunikationen mellan maskin och operatörsstation. Genom att utveckla och testa fjärrstyrd markberedning får vi reda på vilken ytterligare kunskap och teknik som behövs för att fjärrstyrning av maskiner ska kunna fungera i skogsbruket generellt”, säger han. 

Målet är att föra tekniken kring fjärrstyrning av skogsmaskiner närmare tillämpning, säger Martin Englund, teknikspecialist på Skogforsk, och ansvarig för projektet. Foto: Per Eriksson


En annan anledning till att just marberedningsmaskiner är intressanta att fjärrstyra är att förare av dessa maskiner utsätts för faliga helkroppsbibrationer i högre grad än andra maskinförare i skogsbruket. Vibrationerna kan undvikas helt om maskinerna i stället kördes på disktans i en fristående operatörsstation.

– Det borde innebära stora förbättringar av arbetsmiljön. I förlängningen borde det också innebära att förarhytten, med tillhörande avancerade system, borde kunna rationaliseras bort. Det skulle ge både billigare och lättare maskiner, säger Martin Englund.

Enligt Skogforsk kommer den fjärrstyrda markberedningsmaskinen utvecklas successivt under våren för att efter sommaren testköras på ett ordinärt hygge. Den kommer då att styras av förare från en operatörsstation i närheten av hygget. Genom intervjuer med förarna ska kunskaps- och utvecklingsområden som behöver stärkas identifieras. 

Den fjärrstyrda markberedningsmaskinen utvecklas successivt under våren för att efter sommaren testköras på ett ordinärt hygge. Foto: Per Eriksson

Här kan du läsa fler nyheter inom skogsmaskiner

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se