Färdplan för klimatneutral byggbransch klar

bygge

Arbetet med att ta fram färdplanen för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor är färdigt. Drygt 150 personer har deltagit i arbetet som har drivits av Skanska och som har lett fram till ett antal uppmaningar till alla aktörer inom värdekedjan.

Målsättningen har varit att samla värdekedjan i bygg- och anläggningssektorn kring en gemensam färdplan som ska tydliggöra hur sektorns olika aktörer och beslutsfattare samt politiker kan möjliggöra en omställning till ett klimatneutralt Sverige.

Färdplansarbetet ingår som en del i regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige och i april kommer byggsektorns färdplan tillsammans med ett antal övriga branschers färdplaner presenteras för Stefan Löfven i Rosenbad.

Det handlar om att involvera alla i värdekedjan för att vi ska lyckas nå ett resultat; stat och myndigheter måste ställa tydliga och enhetliga krav som följs upp, materialindustrin måste kunna leverera miljövänliga material, beställare måste våga ställa tuffa krav och byggentreprenörer måste bygga med stort kunnande och använda effektiva produktionsmetoder och processer för att vi ska lyckas med omställningen till ett fossilfritt Sverige.

– Det här är helt rätt för byggsektorn – det finns oerhört mycket kunnande och höga ambitioner hos många företag för att bygga hållbart. Det är också viktigt för konkurrenskraften, vill man vara med och bygga och renovera hållbart så är det helt rätt väg att gå, säger Birgitta Govén, energiexpert på Sveriges Byggindustrier.

Att skriva under färdplanen innebär en viljeyttring att dessa uppmaningar till alla aktörer strävar mot en klimatneutral bygg- och anläggningssektor.

– Om alla drar sitt strå till stacken kommer vi få en byggsektor i världsklass. Vi ser fram emot ett fortsatt arbete för att tillsammans med alla företag i byggbranschen gå mot en klimatneutral byggsektor, säger Birgitta Govén.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se