Expolift – ny fackmässa för accessbranschen

Expolift – en ny fackmässa för alla typer av accessutrustning arrangerades den 14-15 september i InfraCity, norr om Stockholm. Enligt arrangören Scop AB var det den första fackmässan i Norden för branschen. Nästa Expolift planeras att genomföras hösten 2025. Foto: Per Eriksson

Accessutrustning som liftar, kranar, byggställningar, bygghissar, teleskoplastare, stegar med mera bildar idag lite av en egen bransch. Användningen av accessutrustning har ökat kraftigt och leverantörerna av utrustning är många. Därför arrangerades Expolift som den första fackmässan för branschen den 14-15 september på InfraCity norr om Stockholm.

Utrustning som hjälper entreprenörer och serviceföretag att ”komma åt” och utföra sina tjänster på svåråtkomliga ställen har ökat  kraftigt i omfattning under de senaste två decennierna. Olika typer av liftar, byggställningar, arbetsplattformar, teleskoplastare, bygghissar, stegar med mera kan innefattas i samlingsnamnet accessutrustning.

Enligt arrangören, till Expolift, Scop AB, har produktgruppen blivit så omfattande med olika typer av tillverkare och varumärken att den bildar sin egen lilla bransch. I Sverige och hela Norden inräknat finns idag ett stort antal leverantörer av accessutrustning. Norden har också sina egna tillverkare. Produkterna inom området accessutrustning är också unika på grund av att de kan användas inom en mängd olika verksamheter. Förutom accessutrustning som skyliftar, byggställningar och bygghissar används flitigt inom byggindustrin är förekomsten också bred inom andra typer av industri- och servicesektorer, energisektorn, stat, kommun, regioner, fastigheter med mera.

På den nya mässan Expolift som arrangerades den 14-15 september i InfraCity dominerade utställarna som levererar olika typer av liftar. På mässan fokuserades det även på utbildningar för miljö och säkerhet.

Accessutrustning är även en högfrekvent uthyrningsprodukt och den största hyrestagaren av accessutrustning hos maskinuthyrarna är definitivt bygg- och serviceföretagen.

Med den nya mässan Expolift hoppas arrangören Scop AB att man kunnat erbjuda ett bra mässupplägg med hög kvalitet på besökarna och årets premiärmässa lockade ett tusental besökare under de två mässdagarna.

Expolift 2023 hade 36 utställare i de 5.000 kvadratmeter stora lokalerna i InfraCity i Upplands Väsby, norr om Stockholm.

– Tanken med Expolift är att den ska vara mycket renodlad och avsedd för de verkliga proffsen i branschen. Det ska vara en branschmässa i ordets rätta bemärkelse som vänder sig till de professionella användarna, uthyrarna och leverantörerna. På det sättet blev det formatet en ganska liten mässa med hög kvalitet på de som besökte mässan, säger Jan Hermansson, projektledare för Expolift.

Bland utställarna var det i första hand olika typer av liftar som dominerade. Även elektrifiering trendade förstås också på mässan.

Enligt arrangörerna har regelverket runt användning av accessutrustning skärpts ordentligt i Norden under de senaste åren och här spelade mässan en viktig roll för att öka medvetenheten om riskerna och värdet av utbildning.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se

På det tusen kvadrameter stora utomhusområdet på Expolift visade bland annat Lindborgs Maskin Konsult upp Faresins nya eldrivna teleskoplastare.