”EU-parlamentets förslag om skogsbränslen måste stoppas”

EU-parlamentet föreslår restriktioner för skogsbränslen som hotar ne stor del av bränsleförsöljningen i svensk fjärrvärme och biokraftproduktion.

– Förslaget är oacceptabelt och måste stoppas av EU:s regeringar i de kommande förhandlingarna om direktivet. Bioenergi utgör 60 procent av all förnybar energi i EU. Ökad användning av biobränslen är en förutsättning för att klara EU:s klimatmål, målet för förnybar energi och det akuta behovet att minska beroendet av importerad rysk fossil energi, säger Gustav Melin, vd för Svebio.

Sveriges största energikälla är bioenergi som svarar för 38 procent av all energianvändning. EU har redan tidigare infört tak för hur mycket grödebaserade biodrivmedel länderna får använda. Nu vill parlamentet införa liknande begränsningar för biobränslen från skogen.

– Parlamentariker från länder som är starkt beroende av fossila bränslen vill nu förhindra Sverige att använda förnybara bränslen som uppfyller de miljökriterier som parlamentet redan tidigare enats om, skriver branschorganisationen Svebio i ett pressmeddelande.

– Man föredrar att riset får ligga kvar i skogen, ruttna och avge koldioxid framför att använda avverkningsresterna för att ersätta kol, olja och gas i värmeverk och pannor och som råvara för nya biodrivmedel. Som klimatpolitik är detta obegripligt, säger Gustav Melin.

Den text som antagits av EU-parlamentet innebär att man begränsar användningen av det man kallar ”primära skogsbränslen”, med en definition som inkluderar avverkningsrester från hyggen och gallringar, kasserad ved och stubbar

Beslutet innebär att man vill sätta ett tak för bränslena från skogen vid användningsnivåer 2022 för att sedan minska användningen fram till år 2030.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se