Eco Log lanserar nya skördaraggregat

Nu breddar Eco Log ytterligare sortimentet genom att lansera en egen aggregatserie, bestående av fyra modeller av skördaraggregat, till produktutbudet. Eco Log blir därmed en komplett tillverkare av skogsmaskiner.

Skogsmaskintillverkaren Eco Log breddar nu sortimentet genom att lansera ett eget sortiment med skördaraggregat. Enligt Eco Log blir man därmed en komplett tillverkare av skogsmaskiner och helhetslösningar.

Eco Logs sortiment med skördaraggregat har sin grund i tekniken från SP Maskiner som nu har anpassats och optimerats för just Eco Logs skördare. 

Konstruktionen hos aggregaten utgår från lågfriktionskonceptet där kombinationen av fem olika lösningar genererar aggregat med hög produktivitet, tålighet och låga underhålls- och förbrukningskostnader menar Eco Log.

Aggregaten har även utrustats med med Eco Log Saw Control som är ett patenterat system som ska minimera kaptiden oberoende av yttre påverkan såsom trädslag eller typ av avverkning.

De senaste två åren har Eco Log vuxit stadigt och successivt utökat utbudet av såväl skördare som skotare. Bland annat genom förvärvet av skogsmaskintillverkaren Gremo och skördaraggregattillverkaren SP Maskiner. De egna aggregaten utgör därmed nästa steg i företagets långsiktiga utvecklings- och tillväxtstrategi.

– Vi tror mycket på åra nya skördaraggregat och det känns fantastiskt att få resentera både dem och Eco Log Saw Control för marknaden och därmed bredda vårt sortiment  nnu mer. Vi kommer ju naturligtvis också att fortsätta erbjuda aggregat från Log Max precis som tidigare, säger Anders Gustafson, vd på Eco Log.

Alla aggregat har konstruerats enligt lågfriktionskonceptet som består av fem lösningar för att uppnå hög produktion, optimal bränsle- och energiförbrukning och låga underhållskostnader. Aggregaten arbetar hela tiden med optimerat tryck och bärkraft mot stammen som ska resultera i snabb matning och låg friktion mellan stam och aggregat.

Eco Log Saw Control är ett patenterat system för optimering av kapningar. Tack vare en länk mellan maskin och aggregat ska kapen utföras optimalt utan att föraren behöver ändra några grundinställningar för olika trädslag. Systemet är anpassat för både blandskog och grov slutavverkning.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se