Det byggs med limträ som aldrig tidigare

Flera bygghandlare har märkt av den ökade efterfrågan och ser att både mindre byggentreprenörer och hemmasnickare har fått upp ögonen för limträ.
Foto: Svenskt Trä

Det går bra för svensk limträindustri. Lagerbalken, som säljs i bygghandeln, är den limträprodukt där försäljningen ökat mest i procent.

Försäljningen av svenskt limträ ökade med 28 procent i juni i år och både projektbalken och lagerbalken slår försäljningsrekord.

– Konsumenten blir allt mer medveten. Att bygga med trä står i ropet och vi bygger både stort och litet i trä med stolthet. Det är en svensk råvara som bidrar till lägre klimatpåverkan, säger Pontus Netinder som är kategorichef för trävaror på Woody Bygghandel.

– Det går totalt sett mycket bra för limträbranschen och försäljningen ökar stadigt när fler upptäcker fördelarna med limträ. Svenskt Trä har tagit fram inspirationsfilmer för att locka hemmasnickaren att bygga mer i limträ. Dessa har tagit emot mycket väl, summerar Johan Fröbel som är chef för teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se